A-Ø webstedsindeks

Grønne byer

Grønne byer og bæredygtig byudvikling er afgørende for, om vi lykkes med at reducere CO2-udledninger, bekæmpe den globale opvarmning og beskytte biodiversiteten. “Byer kommer til at blive den kampplads, hvor vi enten taber til eller vinder over klimaforandringerne,” sagde FN-generalsekretær, António Guterres, i forbindelse med et topmøde i København i 2019 for borgmestre. Derfor ser vi også en lang række af initiativer om bæredygtig byudvikling, der skal gøre verdens byer grønnere.

Grønne byer i Norden

Den svenske hovedstad Stockholm har lanceret et system, Green Area Factor (GAF), der har til formål at vurdere byudviklingsprojekter ud fra, hvordan de bidrager til biodiversitet, klimatilpasning samt sociale og æstetiske faktorer.  Det forventes, at klimaforandringer forårsager mere regn, højere temperaturer og mere intense hedebølger. Derfor er der blevet bygget grønne områder, der skal bidrage til at regulere temperaturen, samt vandstrukturer rundt i byen.

Stockholm. Foto: Lennart Johansson

På samme måde har Malmö introduceret et byplanlægningsinstrument, Green Space Factor (GSF), der skal fremme grønne løsninger og som skal sikre, at byudviklingen tager højde for biodiversitet. Det er dog blevet kritiseret for at være forsimplet og utilstrækkeligt til at beskytte naturen.

Den lære vi kan drage fra Malmö-sagen er, at bæredygtig byudvikling forudsætter, at både landskabsarkitekter, økologer og de politiske beslutningstagere arbejder tæt sammen for at sikre, ar projekter ikke kommer i konflikt med biodiversiteten eller truer naturen.

I år 2018 kunne indbyggerne i Islands hovedstad, Reykjavik, nyde, at de havde de største grønne areal per indbygger. Grønne byer er ikke alene godt for miljøet og klimaet, de er også med til at skabe bedre sundhedsforhold for byens beboer.  Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bidrager grønne byområder til at reducere stress og de skærmer mod skadelig luftforurening. ”Grønne områder afkøler byer, skaber rammerne for fysisk aktivitet, reducerer stress og fremmer den sociale omgang, der er afgørende for vores mentale velvære,” skriver WHO.

En ny dagsorden for byudvikling

Grønne områder
Grønne områder. La Citta Vita/Flickr

FN-organisationen, UN-HABITAT, bekræfter i sin rapport, World Cities Report 2020, at bæredygtig byudvikling kan og bør ske med henblik på at sikre bedre levevilkår, for de milliarder mennesker, der lever i byer overalt i verden. Med det formål for øje har UN-HABITAT udvikling en ny dagsorden for byudvikling, som tegner rammerne for at gøre byer til knudepunkt for socialt velvære samtidig med, at miljø og natur beskyttes.

I dag bor 56 procent af verdens befolkning i byer, der dog kun dækker tre procent af jordens overflade. Til gengæld er byer ansvarlige for 60-80 procent af det globale energiforbrug samt 75 procent af verdens kulstofudledninger. Det forventes, at byerne frem mod 2050 vil blive hjem for yderligere 2.5 milliarder mennesker.

Hvis vi lykkes med at gøre byerne grønne, vil de have afgørende indflydelse på realiseringen af FN’s Verdensmål, Parisaftalen og UN-HABITAT’s nye dagsorden for byplanlægning.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19