A-Ø webstedsindeks

Hvor der er konflikter, er der hungersnød

Da FN’s Verdensfødevareprogram vandt Nobels Fredspris i år, var det primært på grund af indsatserne mod hungersnød. Men sammenhængen mellem konflikt og sult blev ikke overset.

Ifølge den norske Nobelpriskomité bidrager Verdensfødevareprogrammet ”til at skabe bedre vilkårene for fred i områder, der er ramt af konflikter. Verdensfødevareprogrammet er drivkræften bag arbejdet med at forhindre, at sult og hungersnød anvendes som våben i krig og konflikt.”

Ifølge Verdensfødevareprogrammets generaldirektør, David Beasley, hænger sult og konflikt uløseligt sammen: ”Vi kan ikke afskaffe hungersnød, medmindre vi samtid afslutter konflikter.”

Nobelpriskomitéen skabte international opmærksomhed om Verdensfødevareprogrammets afgørende arbejde med at understøtte fredsprocesser i samfund, der er ramt af sult, fødevaremangel og konflikt. På globalt plan er der omkring 690 millioner mennesker, som ikke ved, hvornår og hvordan de skal få deres næste måltid.

Ifølge Beasley er hungersnød en af de største trusler for varig fred. ”Hvor der er konflikt, er der hungersnød, og hvor der er hungersnød, er der ofte konflikt. Vi kan ikke realisere vores målsætning [Verdensmål 2 for bæredygtig udvikling] om at afskaffe sult, hvis vi ikke samtidig skaber fred. Og så længe der findes hungersnød, får vi aldrig en fredelig verden.”

FN’s Verdensfødevareprogram er den største humanitære organisation på området, og den beskæftiger flere end 17.000 mennesker overalt i verden. 

Millioner af mennesker trues af hungersnød

COVID-19 har i samspil med klimaforandringerne, der rammer skævt og hårdt, forstærket den akutte fødevaremangel i udsatte områder. I øjeblikket mærker vi konsekvenserne af den menneskelig adfærd, der har ødelagt miljøer og vilkår for landbrug og dermed også skabt massiv fødevaremangel. Overforbrug i det globale vest og udtømning af naturens ressourcer er blot toppen af isbjerget. I en verden hvor vi let kan producere fødevarer nok til alle, er hver tredje person fejlernæret. Det har direkte indvirkning på andre områder så som uddannelse og arbejde.

En del af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s Verdensmål 2 om bæredygtig udvikling har til formål at afskaffe sult. Verdensfødevareprogram står i spidsen for det globale arbejde med at bekæmpe hungersnød, forbedre fødevaresikkerheden, sikre bedre ernæring for millioner af mennesker og fremme bæredygtigt landbrug.  Nobels Fredspris er en vigtig anerkendelse af Verdensfødevareprogrammets unikke bidrag til realiseringen af FN’s Verdensmål. Det er afgørende, at vi fortsætter det uvurderlige arbejde med at skabe en socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtig verden.

Støt Verdensfødevareprogrammets arbejde med at redde menneskeliv her

10 ting, du ikke vidste om Verdensfødevareprogram

  1. Verdensfødevareprogrammet er verdens største humanitære organisation. Den yder bistand til 100 millioner mennesker i 88 lande.
  2. Hver dag har Verdensfødevareprogrammet op til 5,600 lastbiler, 30 skibe og 100 fly, der leverer mad og andre nødvendigheder til fjerne egne.
  3. Verdensfødevareprogrammet er altid at finde på frontlinjen af væbnede konflikter samt miljømæssige og sundhedskriser. Agenturet opererer i øjeblikket i 20 lande, der er præget af konflikt og krig.
  4. Verdensfødevareprogrammet sikrer, at 17,3 millioner børn får et måltid i skolen, og agenturet er dermed med til at sikre, at børn får både uddannelse og den rette ernæring.
  5. Verdensfødevareprogrammet har de seneste år modtaget voksende økonomisk støtte. I år 2019 modtog agenturet 8 milliarder amerikanske dollars – men der mangler fortsat 4,1 milliarder.
  6. Verdensfødevareprogrammet forbinder små landbrug med globale markeder i mere end 40 lande. I år 2019 sikrede Verdensfødevareprogrammet fødevarer til en værdi af 37.2 millioner dollars fra små landbrug.
  7. 127.000 hektarer land blev gjort fertilt og 7.000 hektarer skov blev plantet i forbindelse med Verdensfødevareprogrammets initiativ ”Food Assistance for Assets”, der skaber langsigtet fødevaresikkerhed samt modstandsdygtighed over for klimaforandringer.
  8. Verdensfødevareprogrammet leverede 4,2 millioner tons mad i 2019. Det svarer til vægten af 840,000 asiatiske elefanter.
  9. Mere end en tredjedel af de fødevarer, som Verdensfødevareprogrammet opkøber, kommer fra udviklingslande, hvilket hjælper agenturet med at sparre transportomkostninger samt at understøtte lokale økonomier.
  10. Verdensfødevareprogrammet giver det største økonomiske bidrag til det humanitære område. I år 2019 bidrog agenturet med 2,1 milliarder amerikanske dollars i 64 lande. Pengestrømmene styrker de lokale markeder.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19