I Cancún opfordrer FN’s generalsekretær til en global klimaaftale

0
408

Den 7. december 2010 – på FN’s klimakonference i Cancún, opfordrede generalsekretær Ban Ki-moon i dag kraftigt de delegerede om at nå til enighed, idet yderligere forsinkelse truer klodens sundhed, den globale økonomi og velfærden hos alle mennesker.

”Jeg er dybt bekymret over, at vores indsats har været utilstrækkelig … at vi på trods af beviser … og mange års forhandlinger … stadig ikke lever op til udfordringen,” sagde Ban Ki-moon ved konferencen, der begyndte i den mexicanske kystby den 29. november.

“Vi er her for én grund: at beskytte mennesker og planeten fra ukontrollerede klimaforandringer. For at kunne gøre dette, skal vi gøre fremskridt – både i disse globale forhandlinger og gennem nationale foranstaltninger, som hver enkelt af jer tager i jeres lande for at bremse emissionerne (af skadelige gasser) og for at øge modstandsdygtigheden.

”Jo længere vi venter, jo højere vil omkostningerne være – økonomisk … miljømæssigt … og menneskeligt,” sagde Ban.

Han mindede om, at Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) har advaret om, at de globale udledninger af drivhusgasser skal reduceres kraftigt inden for de næste ti år, hvis målet om at begrænse den gennemsnitlige temperaturstigning til to grader skal nås.

Generalsekretæren påpegede, at en endelig aftale vedrørende alle klimaspørgsmål, ikke umiddelbart er mulig, men han understregede, at der skal ske fremskridt på flere fronter på konferencen i Cancún.

”Vi kan tage vigtige beslutninger her i Cancún, der vedrører skove … tilpasning … og teknologi … og om oprettelsen af en ny fond for langsigtet klima-finansiering. Vi skal også gøre fremskridt i forhold til reduktion … om forankring af vores nationale forpligtelser … om ansvarlighed og gennemsigtighed … og om større klarhed for Kyoto-protokollens fremtid,” sagde han.