Generalsekretærens budskab på Industrialiseringsdagen for Afrika

0
433


20. november 2010

Dette års Industrialiseringsdag for Afrika kommer på et tidspunkt hvor der er økonomiske vanskeligheder i hele verden, og hvor kontinentets andel af den svækkede globale økonomi stadig er fortsat uforholdsmæssigt lav. Afrikas industriproduktion var kun 0,9 procent af den samlede globale produktion i 2008, og dets primære råvarer tegner stadig for mere end halvdelen af værdien af landets eksport.

Dette års afholdelse understreger behovet for at øge det internationale samarbejde for at frigøre kontinentets potentiale.

Ved at handle med Afrikas landbrugs – og mineralressourcer, kan vi hjælpe med at integrere kontinentet i den globale økonomi. Vores fælles udfordring er at hjælpe Afrika med at opbygge kapacitet til at gøre dette.

De Forenede Nationers Organisation for Industriel Udvikling støtter fortsat en gennemførelsesstrategi fra Den Afrikanske Unions plan for at fremskynde den industrielle udvikling af Afrika. Succesen afhænger af ressourcer fra afrikanske lande og deres partnere. At mobilisere disse ressourcer, og bruge dem fornuftigt, er mere kritisk og vigtigt i denne periode, hvor den globale finansielle krise har reduceret ulandsbistanden og mindsket efterspørgslen efter Afrikas eksport.

Afrika er ikke det eneste kontinent der berøres, når dets økonomi lider. I dagens globaliserede verden, genlyder fattigdom og ustabilitet vidt og bredt. En bæredygtig tilgang til industriel udvikling i Afrika kan hjælpe med at løfte samfundet, beskytte miljøet, og bidrage til en bedre verden for alle.

På Industrialiseringsdagen for Afrika, opfordrer jeg til øget støtte til kontinentets bestræbelser på en grønnere og mere velstående fremtid.