Længe leve demokratiet!

0
978
Demokrati

Demokrati

17. september 2012 – Den 15. september blev verdens demokratidag fejret. For at citere Winston Churchill: ”Demokrati er verdens værste styreform, bortset fra alle andre der er prøvet”.

Demokrati er en grundlæggende menneskeret, som sikre alle retten at deltage og blive inkluderet i beslutningsprocessen. Der findes ingen universel definition på, min lighed og frihed er begge anerkendt som vigtige karakteristika ved et demokratisk styre.

Demokrati indebærer naturligvis både frihed og ansvar, og ytringsfrihed er ikke altid uproblematisk i alles øjne. I forrige måned talte Cambodjas statsminister i parlamentet i fem timer og tyve minutter – uafbrudt. Han kan imidlertid ikke måle sig med den finske parlamentariker Vesa Laukkanen, som i 1994 holdte en seks og en halv times lang tale. I august i år snakkede den tyrkiske parlamentariker Engin Özkoç i tolv timer og forårsagede overophedning af diktafonen i kommissionskammeret, så den måtte skrues af for at køle ned.

Selv om ting oftest foregår under ordnede former i parlamentarisk beslutningstagning, er overophedet diskussioner ikke noget fremmedelement. Slåskampe har fundet sted i parlamenter i Ukraine, Grækenland, Korea og Bolivia, få at nævne et par stykker. Og så er det selvfølgelig sådan i et demokrati , at også anti-demokratiske kræfter kan tale sin sag.

Årets tema for den internationale demokratidag er demokratisk uddannelse. At uddanne gode borger – og fremtidige politikere – er mere end bare at lære et barn at skrive og læse. Det er at lære dem at udvikle sig som samfundsborgere. Et fungerende demokrati forudsætter at borgere er klar over sine rettigheder og sine muligheder for at deltage i beslutningsprocessen. Demokratioplæring er specielt vigtigt i et land som er under udvikling og bevæger sig mod mere demokratisk styreform og civilsamfund.

Da det arabiske forår tog til var det netop de unge som krævede ændringer. Næsten 80% af dagens ungdom bor i udviklingslande, noget som kan betyde mængder af energi og potentiale i disse lande. Ifølge FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon er dagens ungdomsgeneration den største nogensinde. ”De kræver sine rettigheder og at få mere at sige i økonomi og politik. Vi vil gøre alt for at vi kan imødekomme deres behov og skærpe deres muligheder”, sagde Ban i sin tale til Generalforsamlingen i januar.

I slutningen af september skal et nordisk seminar afholdes i Oslo under temaet ”ungdom, demokrati og deltagelse”. De nordiske lande, som sigter mod at blive ”verdens bedste sted for børn og unge”, vil øge ungdommens mulighed for at påvirke beslutningsprocessen og blive hørt. På seminarets agenda er temaer som sænkning af stemmeretsalderen til 16 år og at øge opmærksomheden omkring, hvordan unge kan blive hørt. Ved at aktivere samfundsborgerne kan demokratiet styrkes sådan, at det virkelig bliver et udtryk for folks vilje over hele verden.