Miljøforurening – den stille morder

0
478
Foto: Flickr / CC

Foto: Flickr / CC

3. juni 2014 – Forurening – ikke sygdom – er den største dødsårsag i udviklingslandene og fører til 8,4 millioner dødsfald årligt. Det er næsten tre gange antallet af dødsfald forårsaget af malaria og fjorten gange dødsfaldet forårsaget af HIV/AIDS. På trods af dette, får forureningens sundhedskonsekvenser ikke ligeså meget opmærksomhed.

Undersøgelsen, som er baseret på data fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), viser, at forurenet luft er skyld i 7 millioner dødsfald på verdensplan. Når giftigt affald og forurenende stoffer i jord og vand tilføjes, er dødeligheden endnu højere.

Ifølge Richard Fuller, som er formand for Pure Earth/Blacksmith Institute, der har foretaget undersøgelsen, er forurening en enorm byrde på sundhedssystemet i udviklingslandene.

Luftforurening og kemisk forurening er hastigt stigende i udviklingslandene og følgerne for menneskers sundhed er dystre. Ifølge Fuller, er problemet mindre prioriteret i den nye globale udviklingsdagsorden, når de nye mål for bæredygtig udvikling skal formuleres og erstatte 2015-målene.

De forurenende stoffer og deres virkninger har alt for længe været klassificeret som et marginalt emne, selvom det kræver en betydelig indsats.

Kemikalier skylles ud i jorden og i vandet med regn og spredes af vinden. Ifølge en undersøgelse fra Blacksmith Institute i 2012, påvirker mineaffald, smeltning af bly, lossepladser og andre giftige steder, sundheden for 125 millioner mennesker i 49 udviklingslande, og der er voksende videnskabelig dokumentation for, at kræft, hjertesygdomme, diabetes, fedme, ADHD, autisme, Alzheimers og depression er knyttet til den stadigt stigende mængde af giftige kemikalier i vores kroppe.

En overordnet strategi er nødvendig for at imødekomme truslen. Mange samfund i udviklingslandene er omgivet af forskellige kombinationer af giftige stoffer. Det kan være i form af luftbårne partikler, industriaffald i vandløb eller for eksempel pesticider på markerne, som ryger ned til grundvandet. Disse stoffer er ikke blot årsag til handicap og sygdom, de forårsager også neurologiske trusler, og trusler på tværs af generationerne. Børn under fem år, fostre og kvinders reproduktive sundhed er særligt sårbare og kræver øjeblikkelig global handling.

Kilder: OmVârlden og Verdenssundhedsorganisationen.