A-Ø webstedsindeks

FN’s Generalsektretær: Ukraine kan få store konsekvenser for klimaet

FN’s Generalsekretær, António Guterres, advarer om, at konsekvenserne af Ruslands krig i Ukraine ikke blot risikerer at ødelægge de globale fødevare- og energimarkeder, men også kan få store konsekvenser for den globale klimadagsorden.   

Guterres siger, at udviklingslandene bliver ramt af rekordhøj inflation, rentestigninger og truende gældsbyrder.    

Guterres i FN's menneskerettighedsråd
FN’s Generalsekretær. Foto: UN Photo

“I takt med at de store økonomier følger en “alt-i-alt”-strategi for at erstatte russiske fossile brændstoffer, kan kortsigtede foranstaltninger skabe langsigtet afhængighed af fossile brændstoffer og lukke vinduet til 1,5 grader“, sagde generalsekretæren i dag på Economist Sustainability Summit.  

Generalsekretæren udtrykte sin bekymring om, at landene kan blive så fokuseret på den umiddelbare mangel på fossile brændstoffer, at de forsømmer eller tilsidesætter politikker til at reducere forbruget af fossile brændstoffer.   

Gensidig ødelæggelse

Skovrydning
Foto: Matt Palmer/Unsplash

“Det er vanvid.  Afhængighed af fossile brændstoffer er en gensidigt sikret ødelæggelse. Som de aktuelle begivenheder tydeliggør, sætter vores fortsatte afhængighed af fossile brændstoffer den globale økonomi og energisikkerhed på nåde for geopolitiske chok og kriser.”  

Guterres sagde, at verden er nødt til at “reparere det ødelagte globale energimix” og påpegede, at tidsrammen for at reducere emissionerne med 45% er ekstremt stram. I stedet for at bremse dekarboniseringen af den globale økonomi gav generalsekretæren udtryk for, at tiden er inde til at give den fuld gas i retning af en fremtid med vedvarende energi.  

At holde 1,5 grader i live

Havvindmøller
Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

“Hvordan holder vi så 1,5 i live?”, spurgte Guterres og svarede på spørgsmålet ved at understrege det presserende behov for at fremskynde udfasningen af kul og alle fossile brændstoffer. Han sagde, at den eneste rigtige vej til energisikkerhed er at gennemføre en hurtig, retfærdig og bæredygtig energiomstilling. Han opfordrede indtrængende landene til at styrke de nationale klimaplaner hvert år, indtil de er tilpasset 1,5 grader; fremskynde dekarboniseringen af store sektorer som skibsfart, luftfart, stål og cement, samtidig med at de mest sårbare beskyttes og der sikres lige meget fokus på tilpasning.    

“Det er sådan, vi vil flytte 1,5 graders-målet fra livshjælp til opvågningsrummet”, konkluderede han. 

Læs mere her:

International Skovdag 2022

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19