Nordisk initiativ gør mere plastaffald genanvendeligt

0
439
Flickr Dan Lamee 2.0 Generic CC BY NC SA 2.0

Flickr Dan Lamee 2.0 Generic CC BY NC SA 2.0

13.03.2015 – Omkring 700.000 tons plast bliver smidt ud sammen med husholdningsaffald i de nordiske lande hvert år – plast som var genanvendeligt. Det Nordiske Ministerråd har gennemført et projekt som sætter fokus på, hvordan de nordiske lande kan sortere og genanvende en større andel af plastaffald.

Forbruget af plastmaterialer er stødt stigende i hele verden, og der er behov for en større indsats for at reducere plastens skadelige effekter på natur og miljø.

Tre nye rapporter om plastudvinding er blevet udviklet inden for rammerne af det nordiske statsministeriums initiativ for grøn vækst. Alle tre rapporter konkluderer, at øget genanvendelse af plastaffald kræver en bred indsats i hele værdikæden. Producenter skal tænke genanvendelse ind i deres design, forbrugere skal inddrages i sorteringen i højere grad, og indsamlings- og sorteringsordninger skal optimeres.

Tre veje mod et mere plastikbevidst Norden

Nordisk Ministerråd præsenterer derfor tre nye retningslinjer for, hvordan landene bedre kan sortere og behandle plastemballage fra husholdningsaffald.

I ”Guidelines to increased collection of plastic packaging waste from households” beskrives hvordan indsamlingssystemerne i Norden bedre kan forbedres for at øge genanvendelse af plast fra husholdningsaffald. Løsningerne varierer fra land til land, men har til fælles, at de gør det lettere for borgerne at sortere og komme af med sit affald. Henteordninger, hvor plasten afhentes ved borgerens matrikel, identificeres som de mest effektive.

Genbrugsstationer spiller en afgørende rolle i indsamlingen af plastaffald, og flere og flere typer plast bliver indsamlet særskilt med henblik på genanvendelse. Rapporten “Guideline for sorting of plastic at recycling centres” hjælper genbrugsstationerne med at optimere sorteringen af plasten for at opnå større mængder i bedre kvalitet samt at undgå farlige stoffer i det genanvendte materiale. Det sikrer en større miljømæssig effekt og bedre økonomi i processen.

Elektrisk og elektronisk udstyr er ligeledes en affaldsfraktion med et stort uforløst potentiale for genanvendelse af plast. Efter metal er plast det mest brugte materiale i elektronikproduktion, men kun omkring 25% af plasten bliver genanvendt. Rapporten “Nordic Plastic Value Chains – Case WEEE” udpeger fem prioriteter for at øge denne andel, heriblandt bedre materialesporing, udvikling af nye teknologier og bedre kontrol med uautoriseret genanvendelse og eksport af elektronisk affald.

I gennemsnit bruger europæere cirka 198 plastikposer om året, hvilket svarer til en pose hver dag i hver husstand. Det årlige antal varierer meget fra land til land – fra fire poser i Danmark og Finland til 466 i Polen, Portugal og Slovakiet.

Hvad DU kan gøre

EU er begyndt at skride til handling, men hvis plastikproblemet skal løses kræver det også en indsats fra enkelte borgere. Vi har alle et ansvar overfor miljøet – og vi har alle brug for at forhindre at situationen forværres yderligere. Det er tid til at tænke over og se på, hvordan vi som samfund anvender (og misbruger) plastik. Her er nogle råd:

  • Hver gang du ser affald, så sørg for at samle det op og læg det i den nærmeste skraldespand.
  • ”Reduce, Reuse, Recycle” – du har sikkert hørt det før, men nu ved du hvad der sker, når du ikke gør det. Vær opmærksom på, hvad du køber og undgå produkter med dobbelt indpakning og unødvendig plastikindpakning.
  • Kræv flere og forbedrede genbrugsmuligheder i dit nærområde
  • Deltag i lokale frivillige aktiviteter der gør en indsats for at rense vandløb, floder eller strande – eller deltag selv i at organisere det. Dermed er du også med til at reducere sandsynligheden for at dyr bliver indviklet i plastik.
  • Hvis du bor nær havet eller i nærheden af en flod, er der en høj sandsynlighed for at affald skylles i havet under en storm. Vær opmærksom på potentielle kilder til affald, der kan ende i havet i dit område, og vær med til at kræve, at de fjernes
  • Vær opmærksom på dit økologiske fodaftryk. Vær med til at fremme forandringen du vil se i verden, frem for at acceptere den nuværende situation

Kilde: norden.org

Flickr MoRiza 2.0 Generic CC BY NC 2.0

Relaterede artikler

Artikel, som indgår i UNRIC’s nyhedsbrev, september 2014: https://unric.org/da/newsletter/27103-til-kamp-mod-overforbrug-af-plastik

Relaterede links:

Det Nordiske ministerråds rapporter og policy briefs: Future solutions for Nordic plastic recycling