Orange Dag: Ikke så sjælden som en tiger

0
417
Burkas in Reykjavik compressed

Burkas in Reykjavik compressed

Burkaklædte kvinder er sandsynligvis et lige så sjældent syn i Reykjaviks gader som løver eller tigere. Derfor var det ikke så mærkeligt, at det islandske udvalg i UN Women’s PR-stunt på Orange Dag den 25. august tjente sit formål: at gøre opmærksom på situationen for kvinder i Afghanistan.

UN Women og FN’s generalsekretær’s UNiTE – Stop volden mod kvinder kampagne har proklameret den 25. i hver måned som Orange Dag. Den første Orange Dag i rækken blev lanceret den 25. juli og vil blive gentaget hver måned op til den 57. samling af FN’s Kvindekommission, som vil blive afholdt i marts næste år.

Målet er at øge kendskabet til vold mod kvinder og piger, ikke bare én gang om året den 25. november (International Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder), men hver måned.

På Orange Dage opfordres folk til at bære orange for at gøre opmærksom på vold mod kvinder.

På den anden Orange Dag besluttede islandske UN Women at fokusere på situationen for kvinder i Afghanistan og mange butikker deltog i kampagnen ved at lade medarbejdere eller mannequindukker bære orange. En kampagnemedarbejder iklædt burka tiltrak opmærksomhed fra forbipasserende mens UN Women uddelte foldere. Nogle butikker donerede endda en procentdel af deres overskud til formålet.

Mange har delt billeder med UN Women på facebook, som kan ses her (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150994388210938.418415.93098810937&type=1)

Reaktionen har været fantastisk, meget bedre end vi havde forventet”, siger Inga Dóra Pétursdóttir, leder af UN Women Island. ”Vi blev overraskede over at se, hvor stor en indsats butiksejerne i Reykjaviks største indkøbssgade, var villige til at yde med dekorering af deres vinduer i orange og også hvor mange, der iklædte sig farven på dagen. Det var også interessant at se folks reaktioner på burkaer”.

Island har, som de andre nordiske lande, et velfortjent ry for at være blandt de mest rige, sikre, mest veluddannede og mest demokratiske lande i verden. Men vold mod kvinder respekterer hverken økonomiske, kulturelle eller geografiske grænser.

– På Island i 2010 havde 42%  af alle kvinder oplevet en form for vold efter de er fyldt 16 år. 5% var gravide og i 24% af tilfældene var børnene til stede under voldshandlingen (norden.org)

– I 2010 havde 33% af den danske befolkning kendskab til én eller flere kvinder i familien eller i den nærmeste vennekreds, som oplevede vold i hjemmet. Dette er højere end EU-gennemsnittet som er på 25% (Eurobarometer).

– I Finland bliver mindre end én procent af seksuel vold i hjemmet anmeldt til politiet. I 2010 modtag politiet 33 sager om voldtægt, hvor offer og overfaldsmand var i et forhold. Dog bliver næsten 6.500 kvinder udsat for seksuel vold i deres forhold hvert år (Amnesty International).

– I Sverige blev der i 2011 rapporteret om 27.972 tilfælde af vold mod kvinder over 18 år. 85% af gerningsmændene var mænd. I 60% af disse sager (50% i 2010)  var offer og gerningsmand i et tæt forhold. Brottsförebyggande Rådet, Brå, estimerer, at kun hvert femte tilfælde bliver rapporteret.

Med andre ord: burkaer er måske lige så sjældne som tigere og løver i vores del af verden men vold mod kvinder er bestemt ikke.