På vej mod en ny fremtid for Haiti – budskab fra Ban Ki-moon

0
391

30. Marts, 2010

På vej mod en ny fremtid for Haiti
Af Ban Ki-moon

Petionville golfklub er placeret på en bjergside med udsigt over Port au Prince og havet. I disse dage er de engang velsoignerede fairways hjem for næsten 50 000 mennesker – en del af de 1,2 millioner, som er blevet fordrevet af jordskælvet og nu er stuvet sammen i telte eller under presenninger, leveret af FN eller internationale nødhjælpsorganisationer.

Da jeg besøgte Haiti i sidste uge skinnede solen. Det så ud som om livet gik videre: børn legede, mødre vaskede tøj i baljer i det fri. Mange mennesker havde organiseret forretninger og tilfældige markeder, hvor de sælger mad, trækul, frugt, sko, shampoo. I sollyset kan det være nemt at se dette liv, midt i ruinerne, som et tegn på håb. Men når regnen kommer forvandles de stejle skråninger til mudder, der er farligt og fører sygdomme med sig. For de, der er fanget i lejren, vil håbet her synes langt væk.

I morgen samles verdens ledere i FN’s hovedkvarter i New York til en afgørende konference for bidragydere – et meget håndgribeligt udtryk for solidaritet med den haitianske regering og dets folk. Præsident René Préval kalder det et “møde med historien”, en pagt til at bygge det han kalder ”et nyt Haiti”, et forvandlet Haiti. Det er en mission, der handler om at tilbyde (og overbringe) håb.

I ugevis har eksperterne vurderet behovene og omkostningerne på baggrund af katastrofen d. 12. januar. Sideløbende har præsident Préval og hans regering udarbejdet en strategisk national ”handlingsplan” for at lede landets fremgang og udvikling. Det er, i enhver henseende, et visionært dokument.      

På sin rejse rundt i den hærgede hovedstad, sammen med FN’s særlige udsending, tidligere præsident Bill Clinton, henledte en haitiansk embedsmand opmærksomheden på det ødelagte nationale parlament og præsidentpalads. ”Vi ønsker ikke at restaurere dem,” sagde han om de nedbrudte vartegn, opført i kolonialstil. Han talte om at erstatte dem med noget helt nyt, noget moderne, der bedre egner sig til Haitis ambitioner om at være et selvforsynende udviklingsland med et oprigtigt håb for en frisk start og en blomstrende fremtid.

Ban Ki-moon i Haiti

Dette er vores udfordring i New York – ikke at genopbygge, men at ”build back better”, dvs. at bygge nyt og bedre, for, helt bogstaveligt, at skabe et nyt Haiti. Som en del af planen vil en ny midlertidig Haitiansk genopbygningskommission kanalisere næsten fire milliarder dollars ud til specifikke projekter og programmer over de næste 18 måneder. I løbet af de næste 10 år har genopførelsen af Haiti behov for et beløb, der anslås til at være 11,5 milliarder dollars.        

Denne bistand skal selvfølgelig være givet godt ud og være velkoordineret. Den må sørge for fortsat nødhjælp: fødevarer, sanitet og, mest presserende i dette øjeblik, husly. Hidtil har vi skaffet telte og presenninger til en million mennesker (omtrent tre fjerdedele af dem, der har behov) og vi vil distribuere 300 000 mere inden for de næste par uger. Vi har nu etableret en række større steder rundt omkring i Port au Prince, hvortil vi kan flytte folk fra områder, der er sårbare overfor oversvømmelser når regntiden for alvor begynder. I mellemtiden er FN’s mission at træffe alle foranstaltninger for at opretholde sikkerhed og især sikre at kvinder og børn i lejrene ikke udsættes for seksuel vold.  

Lad os, efterhånden som vi bevæger os fra nødhjælp til den mere langsigtede genopbygning, erkende at vi ikke kan acceptere at vi vender tilbage til tidligere tilstande. Hvad vi forestiller os i dag er en gennemgribende national fornyelse fra rod til gren – en omfattende og ambitiøs udførelse af opbygningen af en nation. I samarbejde med det internationale samfund forpligter Haitis ledere sig til en ny social kontrakt med deres befolkning. Det betyder en fuldt ud demokratisk regering, funderet i fornuftige økonomiske og sociale politikker, der kan gøre noget ved ekstrem fattigdom og den dybe velstandskløft. Det betyder også fair og frie valg, der, helst inden udgangen af dette år, foretages med FN’s hjælp.

Denne sociale kontrakt skal bemyndige kvinder – som ledere af husstande, der forsørger deres familier, som iværksættere der udvikler virksomheder, som fortalere for de sårbare, med fulde rettigheder som beslutningstagere i udviklingen af demokratiske institutioner og handlekraftige borgergrupper. Den skal tilbyde nye muligheder for økonomisk fremgang – frem for alt arbejdsplader. FN’s cash-for-work program bør være et forbillede. I sidste ende er det kun haitianerne der kan genopbygge Haiti – ”build back better” som tidligere beskrevet. 

Haitis ledere er udmærket klar over at dette nye samarbejde kræver en forpligtelse til at praktisere god regeringsførelse, åbenhed og gensidig ansvarlighed – mellem regeringen og det regerede, mellem den offentlige og private sektor, mellem Haiti og det internationale samfund. Det kræver nye tilgange til langvarige problemer. Iblandt dem: fremtiden for Haitis overbefolkede hovedstad. Hvis Haiti skal trives, må den sociale infrastruktur og den økonomiske udvikling spredes fra Port au Prince til regioner og byer over hele landet. Derfor indeholder Haitis nationale plan udførlige bestemmelser for genoprettelse af miljøet, landreformer og nye investeringer i fiskeri og landbrug.   

I løbet af de kommende dage vil verdens ledere træde frem i solidaritet med Haiti – en solidaritet, der kan måles i år når det første chok ovenpå katastrofen har fortaget sig. Jeg er overbevist om at vi sammen kan få Haiti på rette spor på vej mod en ny og meget anderledes fremtid.

Arbejdet med at bygge den morgendag, som er blevet lovet, begynder i dag på steder som lejren i Petionville, umiddelbart mest ved at bringe titusinder af mennesker i sikkerhed. Men i sidste ende må vi tilbyde noget der er langt mindre håndgribeligt, men uendeligt vedvarende: håb. Og for Haiti begynder håbet på denne onsdag i New York.

Ban Ki-moon er generalsekretær for De Forenede Nationer