Vand og skove: Værd at kæmpe for

0
532
FOTO: Andreas Gucklhorn/Unsplash

Denne uge markerer vi to internationale dage, som vedrører to af de vigtigste dele af naturen og miljøet: Vand og skove.

21. marts er international dag for skove og træer:
Globalt fortsætter afskovningen hurtigt. 13 millioner hektar skov brændes eller skæres årligt. Dette udgør 12-20% af de globale drivhusgasemissioner.
22. marts er international dag for vand:

International dag for vand øger opmærksomheden på vigtigheden af vand. I dag lever 2,1 milliarder mennesker uden adgang til rent vand. Det er på tide at handle for at reducere den globale vandkrise.

Vidste du at:

· Den 21.3. er en international skovdag

· Den 22.3. er verdens vanddag

· 80% af landdyr og planter lever i skove

· Skove dækker 31% af verdens samlede landareal

· 2,1 milliarder mennesker lever uden sikkert vand

· 80% af de mennesker, der bruger usikkert vand, bor i landdistrikter

· Træerne fordeler op til 95% af det vand, de optager

· Rødtræ er de højeste træer i verden

. De kan vokse op til 91 meter høje.

· Cirka 159 millioner mennesker får deres drikkevand fra overfladevand

· Urent vand og dårlig sanitet er den førende årsag til børnedødelighed

· 1,6 milliarder mennesker er afhængige af skove for deres levebrød

· Mere end 25% af de lægemidler, vi bruger, stammer fra regnskovsplanter

· 8/10 er kvinder og piger ansvarlige for vandindsamling i husstandene

· 400 milliarder træer i Europa absorberer næsten 9% af kontinentets drivhusgasemissioner

· I byområder kan træer afkøle luften med op til 8 ° C

· 80% af spildevandet går i vandveje uden tilstrækkelig behandling

· Kontamineret vand kan overføre sygdomme som diarré og polio

· 13 millioner hektar skov ødelægges årligt = 40 fodboldbaner hvert minut

· Næsten 2/3 af befolkningen oplever alvorlig vandmangel i mindst en måned af året

· 700 millioner mennesker kan være udsat for vandmangel i 2030

· Ved at investere 30 milliarder dollars i bekæmpelse af skovrydning kan vi tjene et afkast på $ 2,5 billioner

· I 2017 brugte 71% af befolkningen en sikker drikkevandstjeneste. Lad os respektere naturen hver dag, ikke kun på internationale dage.