Verdens Dag for Social Retfærdighed

0
530
Social retfærdighed

Social retfærdighed

20. februar 2013 – 20. februar markeres Verdens Dag for Social Retfærdighed. På denne dag understreger verdenssamfundet vigtigheden af, at bekæmpe fattigdom, social eksklusion og arbejdsløshed for at fremme solidaritet, harmoni og lige muligheder for alle.

Dagen blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 2007 og opfordrer medlemslandene til at fremme værdier som retfærdighed, lighed, respekt for mangfoldighed, adgang til social beskyttelse og hensyn til menneskerettigheder, i overensstemmelse med FN’s topmøde om social udvikling.

Social retfærdighed er en grundlæggende forudsætning for fredelig og velstående sameksistens i og mellem stater. Principperne om social retfærdighed varetages ved at fremme ligestilling og rettigheder for urbefolkninger og immigranter. Social retfærdighed fremmes når forhindringer baseret på køn, alder, race, etnisk baggrund, religion, kultur eller handicap elimineres.

Kort sagt – Social retfærdighed betyder at alle mennesker skal have adgang til lige rettigheder.

”Idet vi markerer Verdens Dag for Social Retfærdighed ser vi alt for mange steder hvor der er øget muligheder for de få, samtidig med uligheden stiger for majoriteten”, sagde FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i hans tale. ”Stigende ulighed undergraver verdenssamfundets forsøg på at løfte millioner af mennesker ud af fattigdom og skabe en mere retfærdig verden”.

Selvom der er gjort fremskridt i forhold til arbejdsrettigheder, social beskyttelse og forbedret offentlige tjenester, er milliarder af mennesker fortsat afhængig af verdenslederes engagement og standhaftighed på dette område.

”Idet vi prøver at skabe den verden vi vil leve i, lad os intensivere vores indsats for at opnå en mere inkluderende, ligestillet og bæredygtig udvikling baseret på dialog, åbenhed og social retfærdighed”, sagde Ban.       

Den internationale arbejderorganisations (ILO) rapport om social retfærdighed.