A-Ø webstedsindeks

Verdensdagen for det arabiske sprog

Det arabiske sprog er en vigtig del af menneskehedens kulturelle mangfoldighed. Det er et af de mest udbredte sprog i verden og bruges dagligt af mere end 400 millioner mennesker. Siden 2012 har FN hvert år fejret Verdensdagen for det arabiske sprog den 18. december. På den dato i 1973, vedtog FN’s Generalforsamling arabisk som organisationens sjette officielle sprog.

“Gennem århundreder har arabisk været kernen i udvekslingen mellem kontinenter og på tværs af kulturer,” siger Audrey Azoulay, generaldirektør for UNESCO. “På Verdensdagen for det arabiske sprog opfordrer UNESCO alle til at se på civilisationernes fælles rødder og stræbe efter en mere forenet verden.”

Det arabiske sprog er omkring 1.500 år gammelt. Klassisk arabisk opstod i det 6. århundrede. Det er en del af den semitiske sprogfamilie, der også omfatter aramæisk og hebraisk. Det skrives fra højre mod venstre ligesom mange andre semitiske sprog.

Arabisk er nummer fem på listen over de mest talte sprog i verden. Sproget tales i 59 lande, og 319 millioner mennesker verden over taler arabisk som deres modersmål. Samlet set taler omkring 420 millioner mennesker sproget rundt om i verden.

 

Der tales forskellige arabiske dialekter rundt omkring i den arabiske verden. Mens der er flere forskelle i disse talte dialekter af arabisk, kommer det meste af skrivningen og læsningen, stavningen, grammatikken og tegnsætningen fra moderne standard arabisk.

reading-white-turban-inside-house-pots-book-couch
Foto: Anna Jahn
/Unsplash

 

Variationer

Mens der er visse forskelle mellem moderne standard arabisk og dagligdagsarabisk, eksisterer der også forskele mellem de talte arabiske dialekter.

De dialekter, der tales i Mellemøsten, såsom Golfen, Irak, Levanten og Egypten, har meget små forskelle. Som sådan kan arabere fra forskellige regioner forstå hinanden uden for stor indsats.

Men sådan er det ikke med andre dialekter. De varianter af arabisk, der tilhører de nordafrikanske dialektgrupper, er mere specielle i ordforråd og struktur. Forskellene er ret store, hvilket ikke altid gør det let for arabisktalende fra to forskellige lande at forstå hinanden.

Det nordafrikanske arabisk, der bruges i Algeriet og Marokko, vil ikke nødvendigvis blive forstået af arabisktalende fra Mellemøsten.

De dialekter, som når ud til flest mennesker, er levantinsk arabisk og egyptisk arabisk. Sidstnævnte bruges generelt af medieindustrien i Egypten med dens populære komedier, tv-dramaer og film.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19