A-Ø webstedsindeks

Verdensmålene: Ikke kun ord, men også handling

Íslandsbanki, som er en af ​​Islands største banker, har taget fire af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling til sig og tilsluttet sig en alliance bestående af administrerende direktører, som arbejder for en bæredygtig fremtid.

Islandsbanki har imidlertid gjort det klart, at den har til hensigt at følge op med konkrete handlinger – ikke bare med ord. Det betyder også, at dens håndtering af medier har tiltrukket sig meget opmærksomhed og kritik.

Den islandske statsejede bank er ikke alene om at omfavne Verdensmålene, da den er en del af den nordiske alliance kaldet ”Nordic CEOs for a Sustainable Future”. Dette initiativ markerer et vigtigt skridt ifølge Islandsbankis direktør, Birna Einarsdóttir.


”Det er vigtigt, fordi dette er en gruppe af virksomheder, der enten er førende inden for deres felt eller deres lande,” sagde Einarsdóttir i et interview med UNRIC’s Nordiske Nyhedsbrev. „De nødvendige radikale ændringer, som der er behov for, kan ikke ske uden virksomheders deltagelse. I denne gruppe har vi virksomheder, der ikke kun er passionerede, men også stærke. Der bliver lyttet til disse virksomheder, og de vil højst sandsynligt være i stand til at skubbe dagsordenen frem ved at være rollemodeller. Vi er meget stolte af vores deltagelse i dette projekt.”

Banken har tilkendegivet, at den ønsker at deltage i større og mindre projekter relateret til fire af Verdensmålene. Det drejer sig om mål 13 om klimaindsats, mål 5 om ligestilling mellem kønnene, mål 4 om kvalitetsuddannelse for alle og mål 9 om innovation.

Edda Hermannsdóttir, som er marketing- og kommunikationsdirektør for banken, skrev for nylig en avisartikel, der vakte stor opmærksomhed.

”Vi vil stoppe med at købe reklameplads fra virksomheder, der ikke har en kønsbalanceret tilgang.”

En række politikere og mediepersonligheder reagerede med heftig kritik og beskyldte banken for at blande sig i redaktionelle beslutninger eller endda underminere ytringsfriheden.

”Det er en del af vores indkøbspolitik,” fortalte Hermannsdóttir. „Vi griber ikke ind i redaktionelle beslutninger, og vi kommunikerer kun med mediernes reklameafdeling. Vi har haft gode diskussioner, der fokuserer på politikker og bestræbelser på at gå i en bestemt retning. Det er langt fra sandheden, at vi påtvinger medierne et vist antal samtalepartnere. Mine meninger blev en gang imellem misfortolket, men vi burde også have forklaret dette bedre fra starten.”

Islandsbanki har krævet information fra medievirksomheder om kønsbalancen for både studieværter og interviewpersoner på skærmen og i radioen. Indtil videre er det kun det statslige tv-selskab RÚV, der har udgivet den slags statistikker, men en undersøgelse fra 2017 viser, at kun 35% af dem, der blev interviewet på islandsk radio og fjernsyn, var kvinder, hvilket er en stigning på 2% fra året før.

Der var dog ikke kun negative reaktioner. Mange glædede sig over, at en førende virksomhed fulgte op på sin ligestillingspolitik med konkret handling.

”Der var naturligvis negative stemmer i starten, men der var også positive stemmer. Vi vil fortsætte med at forklare vores politikker grundigt for at vise, hvilken betydning Verdensmålene har i vores daglige drift,” sagde Edda Hermannsdóttir.

Bæredygtige indkøb er en integreret del af Islandsbankis CSR-politik, og den inkluderer alle forretningsforhold og dermed ikke kun medier, påpeger Hermannsdóttir. Verdensmålene er derudover inkluderet i virksomhedens marketingstrategi.

Uundgåeligt opstår spørgsmålet, hvorvidt en virksomhed med så høje standarder er i stand til selv at opvise perfekte resultater.

”Man kan diskutere den slags spørgsmål uden at være helt perfekte. Der vil aldrig være nogen fremskridt inden for ethvert felt, hvis kun de perfekte har ret til at tale,” sagde bankdirektøren, Birna Einarsdóttir. „Vi kan være en rollemodel ved at vise statistikker over vores resultater. I forretningsdrift er det vigtigt at have konkrete og numeriske målsætninger for ens mål og måderne til at nå dem. Det er sådan, virksomheder opererer.”

Islandsbanki er som tidligere nævnt en del af en nordisk alliance kaldet „Nordic CEOs for a Sustainable Future“. Blandt de repræsenterede nordiske virksomheder i alliancen er Equinor (tidligere Statoil), Hydro, Posten, Storebrand, Telenor, Yara, Telia, Vestas, Marel og Nokia. Det nordiske flyselskab SAS er også en del af alliancen.

Ifølge direktør Birna Einarsdóttir lægger Islandsbanki vægt på spørgsmål om køn og miljø.

„Vi har deltaget i debatter om begge spørgsmål. Vi er interesseret i at udføre dette på en resultatorienteret måde. Vi ønsker, at information om virksomhedens fremskridt på disse områder stilles til rådighed. Jeg håber, at vi kan være en rollemodel for andre, og jeg er overbevist om, at det vil få succes. De, der står bag initiativet, er målstyrede, og derfor er jeg sikker på, at dette samarbejde vil skabe konkrete resultater.”

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19