EYE2023: Een jonge activiste verzet bergen

In de aanloop naar het Europees Jongerenevenement (EYE2023) in Straatsburg op 9 en 10 juni 2023, een tweejaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door het Europees Parlement, interviewden we jonge activisten die aan het evenement deelnemen, over hun werk, ambities en boodschap aan wereldleiders. 

De VN in Brussel zal aanwezig zijn op het EYE2023 en met de jonge leiders in gesprek gaan over wat zij nodig hebben voor een meer betekenisvolle deelname aan politiek en democratie.  

In dit interview kom je meer te weten over Tambe Honourine Enow uit Kameroen, die in België woont. 

 

Waarom ben je jongerenactiviste geworden?

Mijn persoonlijke levenservaring heeft me geïnspireerd tot jongerenactivisme. Ik wil niet dat dit een verhaal is dat medelijden opwekt, maar dat van een ambitieuze, jonge en sterke Afrikaanse vrouw uit een landelijke gemeenschap in Kameroen, die nu in staat is om de wereld te beïnvloeden met motivatie uit haar persoonlijke levenservaringen. Ik ben niet opgegroeid in een rijke familie of gemeenschap. Ik kom uit Isangele-Bakassi, een heel landelijke gemeenschap op de grens tussen Kameroen en Nigeria. In het begin van de jaren 2000, vertrouwde mijn familie op landbouw en visserij voor hun levensonderhoud en op rivieren voor drinkwater. Door onwetendheid en het gebrek aan alternatieve inkomstenbronnen, gebruikte mijn gemeenschap chemicaliën om te vissen en paste ze niet-duurzame landbouwtechnieken toe. Door klimaatverandering en de chemische vervuiling van het schiereiland, heb ik met eigen ogen gezien hoe de beek waar we op vertrouwden voor drinkwater opdroogde, de neerslag afnam wat de landbouwproductiviteit beïnvloedde, en een aanzienlijke afname in de visvangst tot gevolg had. Dit leidde tot ernstige hongersnood en de ontheemding van mensen uit Isangele. De rampen die mijn gemeenschap troffen, brachten me op mijn knieën en deden me in tranen uitbarsten, en ik besloot me in te zetten voor acties die dergelijke problemen in mijn gemeenschap en vergelijkbare gemeenschappen in heel Afrika zouden aanpakken. Met een academische achtergrond in milieu- en klimaatwetenschappen, begrijp ik nu dat het jaren heeft geduurd voordat onze activiteiten in de jaren 90 en het begin van de jaren 2000, invloed begonnen te hebben op ons levensonderhoud. De meeste van onze ouders die deze activiteiten steunden, zijn er niet meer. De impact wordt dan ook gevoeld door de kinderen van gisteren en de jongeren van nu. Die bewustwording wakkerde mijn passie aan om een positief verschil in de wereld te maken voor toekomstige generaties, en ik geloof dat dit alleen kan worden bereikt door de stemmen van jongeren in landelijke gemeenschappen te vertegenwoordigen in nationale en internationale onderhandelingen over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, achteruitgang van het milieu en vervuiling. Jongeren in landelijke gemeenschappen dragen de zwaarste last van de gevolgen van klimaatverandering en andere milieuproblemen, maar hun stemmen zijn ondervertegenwoordigd op dat niveau. Als jongere met vergelijkbare levenservaringen als die van hen, streef ik ernaar toegang te krijgen tot de onderhandelingstafels en beleid te beïnvloeden om landelijke gemeenschappen te beschermen. 

 

Kan je een voorbeeld geven van de impact van je werk? Waar ben je bijzonder trots op?

Ik ben ervan overtuigd dat blootstelling aan internationale ervaringen het zelfvertrouwen van jongeren vergroot en hen competitiever maakt ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Bovendien hebben jongeren het potentieel om hun gemeenschappen te transformeren als ze de nodige ondersteuning krijgen. In 2021 heb ik Africa Climate and Environment Foundation (ACEF) opgericht. Dat is een door jongeren geleide organisatie die Afrikaanse jongeren wil mobiliseren en emanciperen om actie te ondernemen voor het klimaat, het milieu en voor duurzame ontwikkeling, en zo te helpen om de honger- en armoedekloof te overbruggen, klimaatverandering tegen te gaan, het milieu te beschermen en natuurlijke hulpbronnen in Afrika te behouden. Binnen de twee jaar na haar oprichting is ACEF officieel geregistreerd in vijf landen met 5000 leden in 22 Afrikaanse landen. ACEF is al geaccrediteerd door verschillende VN-entiteiten zoals het VN-Milieuprogramma, de VN-Oceaanconferentie, UN-WATER en de VN-Conferenties over minst ontwikkelde landen. Via die accreditaties, heb ik grassroots jongeren toegang kunnen geven om deel te nemen aan conferenties georganiseerd door die VN-entiteiten. Voorheen hadden die jongeren geen toegang tot zulke evenementen. In 2022 heb ik fondsen gemobiliseerd om zes grassroots Afrikaanse jongeren naar COP27, de VN-Klimaattop in Egypte, te sturen. Dat was de eerste keer dat deze jongeren buiten hun land reisden en hun eerste ervaring met COP. Een van de jongeren heeft nu een Erasmus Mundus-beurs gekregen om een masteropleiding te volgen in Environmental Science, Policy and Management. Een andere is erin geslaagd een goede baan te vinden bij een internationale organisatie. Wat maatschappelijke dienstverlening betreft, heb ik een programma ontwikkeld om de drievoudige planetaire crisis (vervuiling/afval, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering) in Afrika aan te pakken. Via dit programma hebben we tonnen afval (vooral plastic) verwijderd uit de oceaan en op het land in verschillende Afrikaanse landen; bewustwording gecreëerd over een verantwoorde afvalverwerking thuis; milieuclubs op scholen opgericht, meer dan 50.000 mangrovebomen geplant om koolstof vast te leggen, weerstand te bieden tegen stormen en overstromingen en biodiversiteit te vergroten; de teelt van zeewier bevorderd voor oceaanzuivering, betere biodiversiteit en productie van cosmetica en biologisch afbreekbare plastic. Die activiteiten betekenen een bron van inkomsten voor leden van de gemeenschap die met ons werken. 

Naast het bieden van kansen aan grassroots Afrikaanse jongeren om ervaring op te doen en hun gemeenschappen te dienen, hoop ik hen te motiveren met mijn persoonlijke ervaring. Bijvoorbeeld, in januari 2023 werd ik geselecteerd door de Uitvoerend Directeur van het VN-Milieuprogramma (UNEP) om deel uit te maken van de Multidisciplinaire Expert Wetenschappelijke Adviesgroep (MESAG) van de 7e editie van de Global Environment Outlook (GEO-7) Assessment. Die groep bestaat uit topmilieudeskundigen van over de hele wereld, en zij zijn verantwoordelijk om advies te geven aan de UNEP Uitvoerend Directeur, auteurs, fellows en experts, en om de wetenschappelijke geloofwaardigheid van de GEO-7 Assessment te controleren. Ik beschouw mijn selectie om deel uit te maken van die groep van 30 experts, gekozen uit 179 nominaties, als een prestatie omdat ik de enige zwarte vrouw van Afrikaanse afkomst ben in het bestuur ben die de Afrikaanse Groep vertegenwoordigt. Ik ben erg trots op die selectie, niet omdat ik jong ben, maar omdat ik een expert ben. De selectiecriteria hielden alleen rekening met evenwicht in discipline, regio en geslacht. Het is een duidelijke aanwijzing dat er experts zijn onder jongeren; daarom moeten jongeren de kans krijgen om te leiden. Mijn selectie voor de MESAG-raad heeft veel Afrikaanse meisjes gemotiveerd om hun opleiding voort te zetten en naar de sterren te reiken. 

 

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

Door mijn ervaring in als activiste en mijn academische en professionele achtergrond heb ik ingezien dat we het 1,5°C-doel niet zullen kunnen halen als we de beleidsmakers niet onder druk zetten. Daarnaast moeten we samenwerken om de 17 SDG’s te bereiken die direct of indirect verband houden met klimaatverandering. We hebben nog maar 7 jaar om aan de SDG’s te voldoen. Ik wil de komende vijf jaar ervoor zorgen dat we de SDG’s bereiken, omdat dit de levensomstandigheden van mensen in kwetsbare gemeenschappen zal verbeteren. In de komende vijf jaar zie ik mezelf beleid adviseren voor nationale overheden en op internationaal niveau om klimaat- en milieukwesties aan te pakken. Ik zal wetenschap, techniek en kennis van lokale burgers gebruiken om ervoor te zorgen dat het beleid dat we ontwikkelen specifieke problemen van het land aanpakt en duurzame levensomstandigheden bevordert voor grassroots gemeenschappen. Ik geloof sterk dat lokale projecten nodig zijn. Daarom zie ik mezelf over vijf jaar werken voor een multilaterale ontwikkelingsorganisatie zoals de Wereldbank, UNICEF, UNDP, enz., rond ontwikkelingsprojecten in grassroots- gemeenschappen die rekening houden met klimaat- en milieu-integriteit en prioriteit geven aan inclusie van jongeren. 

 

Welke boodschap heb je voor huidige leiders?

Ik wil onze leiders vertellen dat ze ons niet alleen een stoel aan tafel moeten geven, maar ook ons potentieel en onze prestaties moeten erkennen door naar ons te luisteren en enkele van onze oplossingen te implementeren. Jonge mensen zijn niet alleen toekomstige leiders zoals jullie altijd zeggen; ze zijn zowel huidige als toekomstige leiders. Ik geloof in het versterken van jonge mensen door hen de nodige vaardigheden te bieden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Jongeren ontwikkelen innovatieve oplossingen voor de dringende klimaat- en milieuproblemen van de wereld. Het is tijd voor onze leiders om jongeren te emanciperen, zich te engageren, te luisteren en de oplossingen die ze naar voren brengen te implementeren. Beste leiders, als u ons een kans geeft, verzekeren wij u dat we nauw met u zullen samenwerken en verandering teweeg zullen brengen, omdat we de grootste demografische groep ter wereld zijn. Er is een enorm potentieel om met ons samen te werken. We kunnen bergen verzetten als we samenwerken. We zitten graag met u aan tafel, maar alleen als u ons en onze oplossingen voor de uitdagingen in de wereld ernstig neemt. 

 

Welke boodschap wil je delen met andere jongeren?

Jongeren over de hele wereld, vooral die in grassroots gemeenschappen, moeten het voortouw nemen om innovatieve oplossingen te bieden voor problemen in hun gemeenschappen, landen, regio en de hele wereld. We kunnen niet blijven wachten tot onze leiders actie ondernemen, want over 30 jaar zullen de meesten van hen er niet meer zijn, maar de jongeren zullen hier nog wel zijn en de impact van klimaatverandering als gevolg van zwak beleid van vandaag ondervinden. Ik roep jullie allemaal op om te stoppen met vechten met de leiders in jullie land. Neem contact met hen op en zoek een manier om samen te werken. De formulering en implementatie van doordacht beleid dat significante verandering teweeg kan brengen kan nooit gebeuren als we elkaar bestrijden, en als jongeren hebben we meer te verliezen. We moeten samen zitten, brainstormen en duurzame oplossingen vinden voor klimaatverandering en milieukwesties. 

 

Alle interviews vind je op onze Engelstalige pagina.

Meest recent