A-Z indexsite

VN-Adjunct-Secretaris-Generaal: “Wereld op kritiek punt om 2030-agenda te verwezenlijken”

De wereld bevindt zich op een kritiek punt om de 2030-agenda voor Duurzame Ontwikkeling te verwezenlijken, zei VN-Adjunct-Secretaris-Generaal Amina Mohammed woensdag tijdens een online debat met Heidi Hautala, Vicevoorzitter van het Europees Parlement.

Multilaterale betrokkenheid is essentieel om de pandemie aan te pakken en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te verwezenlijken. De Adjunct-Secretaris-Generaal benadrukte daarbij het belang van het strategische partnerschap van de VN met de EU.

“De VN wil dit strategische partnerschap met de EU graag versterken om de SDG’s te verwezenlijken, en dat is dringender dan ooit”, zei Mohammed.

Decennium van actie

Het debat met Hautala spitste zich toe op het “Decennium van actie”, een ambitieuze wereldwijde inspanning om de 2030-agenda en de SDG’s te verwezenlijken, met lidstaten die zich er onder andere toe verbinden armoede uit te bannen en duurzame ontwikkeling tot stand te brengen over de hele wereld tegen 2030.

Met nog minder dan tien jaar te gaan, zijn veel van de doelstellingen nog lang niet bereikt, onder meer rond klimaat en milieu, sociaaleconomische ongelijkheden en mensenrechten.

“Op sommige gebieden werd vooruitgang geboekt – de gezondheid van moeder en kind, de toegang tot elektriciteit en de regeringsdeelname van vrouwen. Maar sommige van die vooruitgangen worden elders tenietgedaan, door toenemende voedselonzekerheid, aantasting van de natuurlijke omgeving en aanhoudende en diepgaande ongelijkheid”, zei Hautala.

De COVID-19-pandemie vormt een verdere bedreiging voor de vooruitgang die werd geboekt om de 2030-agenda te verwezenlijken.

“De pandemie heeft meer dan 2,5 miljoen levens geëist en een ongekende sociaaleconomische crisis veroorzaakt die tientallen jaren van onze vooruitgang bedreigt”, zei Mohammed, die ook voorzitter is van de VN-Groep voor Duurzame Ontwikkeling. “Bestaande ongelijkheden in Europa en de rest van de wereld kwamen naar boven en zijn versterkt, maar ook de relevantie en de noodzaak van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.”

Gewaagde beleidskeuzes

De COVID-19-herstelplannen zijn een kans om te investeren in de SDG’s, mens en milieu te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies tegen te gaan en tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken.

“We geloven dat samenwerken aan een betere toekomst moedige beleidskeuzes vereist die de SDG’s, gendergelijkheid en de doelstellingen van het Akkoord van het Parijs centraal stellen bij de aanpak en het herstel van de pandemie”, zei Amina Mohammed.

Ze was ook verheugd over de recente besluiten van de EU, zoals de Europese Green Deal, een actieplan van de Europese Commissie dat de EU ertoe verbindt klimaatneutraal te worden tegen 2050.

“De Europese Unie heeft opgeroepen tot ambitieuze doelstellingen en klimaattoezeggingen in de aanloop naar COP26 en tot een ambitieus wereldwijd biodiversiteitskader voor de periode na 2020 (…) We verheugen ons erop om samen die doelstellingen te bereiken”, zei ze.

Belangrijke momenten in 2021, zoals de 26e VN-klimaattop, de VN-top over voedselsystemen en het Forum voor Gendergelijkheid, bieden de VN en de EU de gelegenheid om samen te werken.

“We hebben een kans om via deze crisis onze wereld te veranderen voor de huidige en toekomstige generaties, maar we moeten die kans ook grijpen. Laten we samenwerken, het Decennium van actie nieuw leven inblazen en hopelijk anders bouwen aan een betere wereld voor iedereen”, besloot de Adjunct-Secretaris-Generaal.

Zie ook:

Meest recent