VN-Secretaris-Generaal op COP26: ofwel stoppen wij het, ofwel stopt het ons

VN-Secretaris-generaal António Guterres zegt dat de verslaving aan fossiele brandstoffen de mensheid aan de rand van de afgrond brengt: “We staan voor een grimmige keuze: Ofwel stoppen wij het – ofwel stopt het ons. Het is tijd om te zeggen: genoeg. Genoeg van verlies aan biodiversiteit. Genoeg van het verstikken van onszelf met koolstof. Genoeg van het behandelen van de natuur als een toilet”, vertelde hij de afgevaardigden op COP26, de VN-klimaatconferentie in Glasgow.

In zijn openingsverklaring voor COP26 zei Guterres dat landen hun nationale klimaatplannen en -beleid moeten herzien als aan het einde van de bijeenkomst blijkt dat de afspraken niet zijn nagekomen. “Niet om de vijf jaar. Elk jaar. Totdat de grens van 1,5 graad Celsius is bereikt. Totdat de subsidies voor fossiele brandstoffen ophouden. Tot er een prijs staat op koolstof. En tot steenkool is uitgefaseerd.”

De Secretaris-Generaal zei dat recente aankondigingen van klimaatmaatregelen de indruk kunnen wekken dat we op de goede weg zijn om de zaken te keren. “Dat is een illusie. Uit het laatst gepubliceerde rapport over de nationaal vastgestelde bijdragen blijkt dat ze de wereld nog steeds zouden veroordelen tot een rampzalige stijging met 2,7 graden.”

Vooruitgang om op voort te bouwen

De Secretaris-Generaal zei echter dat er “vooruitgang is om op voort te bouwen”. Hij wees erop dat velen de stekker uit de internationale financiering van steenkool hebben getrokken, dat meer dan 700 steden het voortouw nemen op weg naar koolstofneutraliteit en dat de alliantie van klimaatneutrale vermogensbezitters 10 biljoen dollar aan activa beheert en als katalysator fungeert voor verandering in alle sectoren.

“Een aantal landen heeft geloofwaardige toezeggingen gedaan om tegen het midden van de eeuw hun uitstoot tot nul terug te brengen… Het klimaatactieleger – geleid door jonge mensen – is niet te stoppen. Ze zijn groter. Ze zijn luider. En, ik verzeker u, ze gaan niet weg. Ik sta aan hun kant.”

Verder uitte de Secretaris-Generaal zijn bezorgdheid over een “tekort aan geloofwaardigheid en een overdaad aan verwarring over emissiereducties en klimaatneutrale doelstellingen, met verschillende betekenissen en verschillende meetmethoden.”

“Daarom … kondig ik vandaag aan dat ik een groep van deskundigen zal oprichten om duidelijke normen voor te stellen om klimaatneutrale toezeggingen van niet-statelijke actoren te meten en analyseren.”

De 1,5°C-doelstelling levend houden

Hij besloot zijn toespraak met een krachtige waarschuwing dat de wereld afstevent op een klimaatramp.

“We moeten de doelstelling van 1,5 graden Celsius levend houden.

Dit vereist meer ambitie op het gebied van mitigatie en onmiddellijke concrete actie om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met 45 procent te verminderen… We hebben maximale ambitie nodig – van alle landen op alle fronten – om Glasgow tot een succes te maken,” besloot Guterres.

 

Meer informatie over COP26:

Meest recent