Voedselverspilling: “Niets gaat verloren, alles wordt omgezet!”

Uit onze #SDGActor-reeks

Elk jaar wordt naar schatting 17% van de totale wereldwijde voedselproductie verspild: 11% in huishoudens, 5% in restaurants en catering en 2% in de detailhandel.

Ter gelegenheid van de Internationale dag van bewustzijn over voedselverlies en -verspilling leggen verschillende verenigingen in de Benelux uit hoe zij bijdragen aan het beperken van deze verspilling.

 

Afvalterugwinning

De Brusselse vereniging STALEM, opgericht in 2018, wil afval een tweede leven geven. De vereniging recupereert overschotten van handelaars in de wijk Stalingrad-Lemonnier te Brussel en brengt ze samen in een stedelijk logistiek centrum dat haar ter beschikking wordt gesteld.

Eenmaal in het centrum wordt het eten gesorteerd en opnieuw verdeeld. Het voedsel dat nog geconsumeerd kan worden, gaat naar de meest kwetsbaren: opvang voor daklozen en centra voor vluchtelingen en asielzoekers.

Dit bevordert een “solidariteitscircuit” waarmee we “een nieuwe consumptiedynamiek op wijkniveau teweeg kunnen brengen, een solidariteitsconsumptie (…) waarin niets wordt weggegooid, niets verloren gaat, maar alles wordt omgezet! “, legt Nour-Eddine Layachi, voorzitter van STALEM, uit.

Dankzij deze groepering van onverkochte artikelen, is naar schatting al het equivalent van 36.137 vuilniszakken vermeden.

Naast het verdelen van afval, maakt STALEM er een erezaak van om organisch afval te recupereren, zoals koffiedik dat kan helpen bij de productie van mest voor tuinen of sinaasappelschillen om natuurlijke reinigingsmiddelen te maken.

“De mensen die de opgewaardeerde producten kopen, zijn dezelfde klanten die het originele sinaasappelsap of de koffie dronken. Zo kunnen we de cirkel te sluiten”, voegt Nour-Eddine Layachi toe.

 

“Zero waste”-markten in Brussel

Met het project “Zero Waste Market” wil de Stad Brussel haar burgers de mogelijkheid bieden om op een “meer ecologische en verantwoorde” manier te consumeren, legt Fabian Maingain, schepen van Economische Zaken bij de Stad Brussel, uit.

Deze markt biedt dan ook biologische en bulkproducten aan. Bovendien moeten handelaren herbruikbare zakken gebruiken en soms zelfs herbruikbare containers zoals glazen potten.

Zero Waste Market
© Stad Brussel

Op de verschillende afvalvrije markten in Brussel worden animaties en activiteiten georganiseerd: “Dankzij de animatie “doe het zelf” bijvoorbeeld, kunnen de deelnemers leren hun eigen verpakking te maken, etensresten te recycleren en hun eigen moestuin aan te leggen. Consumenten aan de bron van verandering worden dus consumentenactoren”, benadrukt Fabian Maingain.

 

 

Durf je gewoonten aan te passen

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties “levert het verminderen van voedselverlies en -verspilling onmiddellijke klimaatvoordelen op en verbetert het tegelijkertijd de algehele duurzaamheid van onze voedselsystemen.”

Om deze verandering te versnellen, is het essentieel om “projecten te durven lanceren”, legt Nour-Eddine Layachi van STALEM uit. Het is noodzakelijk om expertise tussen de verschillende stakeholders die het betrokken publiek sensibiliseren beter te delen “omdat resultaten alleen worden bereikt als iedereen de handen vuilmaakt”.

Alle consumenten kunnen thuis hun gewoonten veranderen: beter omgaan met afval, anders leren koken, bepaald afval recyclen.

“Je moet het gewoon doen! We moeten durven …”, besluit Nour-Eddine Layachi.

 

Meer informatie: 

 

Opname van een organisatie in de Benelux reeks “SDG-Actors” van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) weerspiegelt op geen enkele manier de standpunten van UNRIC en impliceert de goedkeuring ervan niet. 

Laatste artikelen