A-Ø webstedsindeks

100 dage indtil FN’s havkonference i Lissabon

Om 100 dage starter FN’s havkonference i Lissabon, Portugals hovedstad. Havkonferencen, som Kenyas og Portugals regeringer er værter for, kommer på et kritisk tidspunkt, hvor verden forsøger at løse mange af de dybt rodfæstede problemer i vores samfund, der er blevet blottet i løbet af COVID-19-pandemien.

FN’s havkonference, som finder sted fra d. 27. juni til d. 1. juli, giver mulighed for at mobilisere partnerskaber og øge investeringer i videnskabeligt drevne tilgange.

”Der findes løsninger, som kan hjælpe os med at genoprette havets sundhed. Men det kræver handling fra alle dele af samfundet, fra verdens ledere til den enkelte borger”, siger Ambassadør Peter Thomson, FN’s generalsekretærs særlige udsending for havene.

Hjemsted for op til 80% af alt liv

Havet dækker 70% af jordens overflade, er planetens største biosfære og er hjemsted for op til 80% af alt liv i verden. Det rummer en ufattelig biodiversitet og producerer fødevarer, arbejdspladser, mineraler og energiressourcer, som er nødvendige for, at livet på planeten kan overleve og trives.

Fisk i havet
Fra fotokonkurrencen til Verdens Havdag 2021: Hannes Kolstermann/Germany.

Stigende kulstofemissioner gør havet mere syreholdigt, hvilket svækker dets evne til at opretholde livet under vand og på land. Desuden kvæler plastaffald havet. Mere end halvdelen af verdens havdyr stå på kanten af udryddelse inden 2100, hvis vi fortsætter, som vi gør nu.

Formålet med havkonferencen er at optrappe indsatsen for havene baseret på videnskab og innovation med henblik på gennemførelse af mål 14 af FN’s Verdensmål.

Havet stabiliserer klimaet

Ø i havet
Fra fotokonkurrencen til Verdens Havdag 2021: Pawel Zygmunt/Poland.

Løsningerne for et bæredygtigt forvaltet hav omfatter grøn teknologi og innovativ anvendelse af havets ressourcer. De omfatter også håndtering af truslerne mod havets sundhed, økologi, økonomi og forvaltning – forsuring, affald og forurening af havet, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri samt tab af levesteder og biodiversitet.

Med hvert åndedrag, vi tager, er vi forbundet med havet. Havet giver os ilt, forsyner os med mad og giver os et levebrød. Det stabiliserer vores klima og absorberer det meste af den varme, der er fanget i Jordens system. Milliarder af mennesker, dyr og planter er afhængige af et sundt hav.

Peter Thomson
Særlig udsending Peter Thomson

”Når vi beskytter havet, beskytter havet os igen”, siger den særlige udsending Thomson. ”Men havet er i problemer. Jeg opfordrer indtrængende regeringer, industrier og civilsamfundet til at forene deres kræfter og trække foranstaltninger for at vende nedgangen i havets sundhed”.

 

Mere information her:

un.org/oceanconference

UN Secretary-General’s Special Envoy for the Ocean

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19