2015-målene

0
1400
MDG banner in Danish

MDG banner in Danish

Hvad er 2015 målene?

I år 2000 mødtes 189 af verdens statsledere og formulerede FN’s Millennium-erklæring, der indeholder 8 mål der er tidsbestemt til 2015, de såkaldte 2015-mål. Disse mål blev formuleret for at sikre en værdig og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning. I målene er indarbejdet de vigtigste målsætninger som verdens ledere og andre interessenter er blevet enige om ved en række FN topmøder og konferencer i forbindelse med den bredere udviklingsdagsorden.

2015-målene beskæftiger sig således ikke kun med ekstrem fattigdom, men dækker også målsætninger for uddannelse, sundhed, børnedødelighed, miljø og bæredygtighed. Ved at koble 2015-målene til den bredere, internationalt anerkendte udviklingsdagsorden anerkender verdens ledere og de internationale udviklingsorganisationer sammenhængen mellem de forskellige udviklingsmålsætninger og værdien af en samlet tilgang i arbejdet for at nå internationale udviklingsmål.

Målene lyder:

Vi skal

  • Halvere fattigdom og sult i verden
  • Opnå grundskoleuddannelse til alle
  • Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd 
  • Mindske børnedødeligheden med to tredjedele 
  • Mindske mødredødeligheden med tre fjerdedele 
  • Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme
  • Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø 
  • Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse