A-Ø webstedsindeks

24. januar – International Uddannelsesdag

Investeringer i uddannelse er en investering i mennesker. Uddannelse giver mulighed for at løfte børn ud af fattigdom og for at give dem en bedre fremtid.

Den 24. januar fejrer FN International Uddannelsesdag som en anerkendelse af uddannelsesområdets store betydning for udvikling og fred; for uden at inkludere uddannelse som en fundamental del af samfundsstrukturen vil lande hverken kunne opnå ligestilling mellem kønnene eller slippe af med fattigdommens forbandelse.

 

De nordiske lande

De nordiske lande er kendt for deres engagement i fri uddannelse på alle niveauer og vil med udgangspunkt i Agenda 2030 og Parisaftalen skabe grundlag for styrkelsen af dette område. Det blev understreget af statsministrene for de respektive nordiske lande i 2019.

Der er dog ikke altid enighed om, hvordan man bedst forbedrer uddannelsessystemer i Norden. Siden den nye danske regering kom til i slutningen af 2022 er uddannelsesdebatten bluset op; omdrejningspunktet er spørgsmålet om forkortelse af kandidatuddannelser fra 2 til 1 år.

Effektivitet og nødvendige besparelser bruges som argument for forslaget. Modstanderne kritiserer det dog i  skarpe vendinger. Kritikken går på, at der er mange gode grunde til to-årige kandidatuddannelser – for eksempel argumenteres der for, at kortere kandidatuddannelser ikke er en løsning på problemer med arbejdsløshed.

Uddannelse er altså et komplekst område, og der er forskellige tilgange til, hvordan man bedst muligt sikrer et godt uddannelsessystem med fokus på kvalitet.

I de senere år er Finland begyndt at sakke bagud på forsknings- og uddannelsesområdet i forhold til Sverige. Derimod er Norge – ifølge OECD – det ledende land på området blandt de nordiske lande.

 

Uddannelse er en menneskerettighed, et offentligt gode og et offentligt ansvar

I FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder artikel 26 understøttes retten til uddannelse. Vedtagelsen i 2015 af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals: SDG’s) har også sat uddannelse på dagsordenen. Mere specifikt er målet for SDG 4 at ”sikre inkluderende og tilstrækkelig uddannelsesmæssig kvalitet, samt promovere livslange læringsmuligheder for alle.”

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19