A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Retsforfølgelse af krigsforbrydere (6/75)

FN´s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Retsforfølgelse af krigsforbrydere.

Ved at retsforfølge og dømme krigsforbrydere har FN-domstolen oprettet for det tidligere Jugoslavien og for Rwanda været med til at udvide den internationale humanitære og internationale strafferet, der beskæftiger sig med folkedrab og andre krænkelser af folkeretten. Begge domstole har bidraget til at genoprette fred og retfærdighed i de berørte lande og i regionen.

Den Internationale straffedomstol er en uafhængig permanent domstol, der efterforsker og retsforfølger personer, der er anklaget for de mest alvorlige internationale forbrydelser – folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser – hvis nationale myndigheder er uvillige eller ude af stand til at gøre det. Indtil videre er 44 enkeltpersoner tiltalt i den internationale straffedomstol, og domstolen har etableret sig som centrum for systemet med international strafferet.

FN´s-støtte domstole i Cambodja og Libanon retsforfølger de ansvarlige for alvorlige krænkelser af folkeretten, herunder massedrab og krigsforbrydelser.

Læs mere om Den Internationale Straffedomstol her: https://www.icc-cpi.int/

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19