A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Bekæmpelse af international kriminalitet

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Bekæmpelse af international kriminalitet

Organiseret kriminalitet på tværs af grænser undergraver bæredygtig udvikling og opfyldelse af mål på tværs af dagsordenen – herunder dem, der er grundlæggende for fred, sikkerhed, retsstatsprincippet, vækst, retfærdighed og mobilisering af indenrigsressourcer. Det er mangefacetteret og omfatter en række forskellige kriminelle sektorer, forbrydelser, kriminel adfærd og typologier. Det kan ikke kun have en skadelig indflydelse på retsstatsprincippet og regeringsførelse, men også en skadelig indflydelse på indenlandsk ressourcemobilisering – herunder gennem hvidvaskning af penge, korruption og andre økonomiske forbrydelser, der påvirker finanspolitikken.

FN’s kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) samarbejder med lande og organisationer for at imødegå tværnational organiseret kriminalitet ved at yde juridisk og teknisk bistand til bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge, narkotikahandel og smugling af indvandrere samt ved at styrke strafferetssystemer. Det hjælper lande med at forhindre terrorisme, det er førende i den globale kamp mod menneskehandel, og sammen med Verdensbanken hjælper det lande med at inddrive aktiver stjålet af korrupte ledere. Det har spillet en nøglerolle i mæglering og gennemførelse af relevante internationale traktater, såsom FN-konventionen mod korruption og FN’s konvention mod tværnational organiseret kriminalitet.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19