A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Forbud mod giftige kemikalier

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel:

Stockholmkonventionen om vedvarende organiske forurenende stoffer forsøger at befri verden for nogle af de farligste kemikalier, der nogensinde er skabt. Konventionen er ratificeret af 179 lande og retter sig mod 23 farlige pesticider og industrikemikalier, der kan dræbe mennesker, beskadige nervesystemet og immunsystemet, forårsage kræft og reproduktionsforstyrrelser og forstyrre børns udvikling. Andre FN-konventioner og handlingsplaner hjælper med at bevare den biologiske mangfoldighed, beskytte truede arter, bekæmpe ørkendannelse, rydde op i havet og bremse grænseoverskridende bevægelser af farligt affald.

Seneste nyt

75 måder, hvor FN gør en forskel: Fungerer som...

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: FN er i spidsen...

75 måder, hvor FN gør en forskel: Kreativitet og...

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Verdensorganisationen for intellektuel ejendom...

75 måder, hvor FN gør en forskel: Forbud mod...

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Stockholmkonventionen om vedvarende organiske...

75 måder, hvor FN gør en forskel: Fremme anstændigt...

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)...

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19