A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Forbud mod giftige kemikalier

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel:

Stockholmkonventionen om vedvarende organiske forurenende stoffer forsøger at befri verden for nogle af de farligste kemikalier, der nogensinde er skabt. Konventionen er ratificeret af 179 lande og retter sig mod 23 farlige pesticider og industrikemikalier, der kan dræbe mennesker, beskadige nervesystemet og immunsystemet, forårsage kræft og reproduktionsforstyrrelser og forstyrre børns udvikling. Andre FN-konventioner og handlingsplaner hjælper med at bevare den biologiske mangfoldighed, beskytte truede arter, bekæmpe ørkendannelse, rydde op i havet og bremse grænseoverskridende bevægelser af farligt affald.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19