A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Fremme kvinders rettigheder

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Fremme kvinders rettigheder

Ligestilling er en væsentlig del af både menneskerettighederne og FN’s arbejde. Et grundlæggende princip i FN’s charter, underskrevet af organisationens 51 oprindelige medlemmer i 1945, er “lige rettigheder for mænd og kvinder”. Det er alle staters ansvar at beskytte og fremme kvinders menneskerettigheder.

Et langsigtet mål for FN har været at forbedre kvindernes liv og sætte dem i stand til selv at bestemme deres egen skæbne. UN Women er en af ​​FN’s underorganisationer og sigter mod at opnå ligestilling mellem kønnene.

I 1957 var FN vært for den første verdensomspændende konference om kvinder. Dette satte de to verdenskonferencer, der blev afholdt under FN’s tiår for kvinder (1976-1985) og verdenskonferencen om kvinder i Beijing i 1995, dagsordenen for fremme af kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene. FN’S konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder er blevet ratificeret af 189 lande og har bidraget til at fremme kvinders rettigheder i hele verden.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19