A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Fremme kvinders trivsel

FN´s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Fremme kvinders trivsel

Kvinder og mænd har forskellige sundhedsbehov, men en lige ret til at leve fri for sundhedsmæssige problemer. Desværre har mange kvinder og piger ikke adgang til lige sundhedsvæsen på grund af systematisk kønsdiskriminering, såsom færre økonomiske ressourcer og fri bevægelighed.

UN Women er en af ​​FN’s underorganisationer og sigter mod at fremme ligestilling og respekt for kvinders og pigers menneskerettigheder. UN Woman er en stemme, hvor kvinder og piger over hele verden i samarbejde med organisationen ønsker at fremskynde opnåelsen af ​​ligestilling for alle kvinder og piger over hele verden.

UN Women hjælper lande med at indstille globale standarder for ligestilling mellem kønnene og udvikler i samarbejde med forskellige landes myndigheder og civilsamfundet love, politiske foranstaltninger, programmer og tjenester, der er nødvendige for at implementere disse standarder. Organisationen støtter kvinders lige deltagelse i alle dele af samfundet og fokuserer især på at øge kvinders deltagelse i beslutningstagning; eliminere vold mod kvinder; at engagere kvinder i fred og sikkerhed; styrke kvinders økonomiske rolle og at gøre ligestilling centralt i nationernes udviklings- og budgetplaner.

UN Women fremmer kvinders sundhed og livskvalitet ved at samarbejde med de nationale myndigheder for at forbedre sundhedsydelser for kvinder og piger. Dette inkluderer kvinder og piger, der udsættes for voldelige handlinger. De støtter også ikke-statslige partnere, hvor offentlige tjenester ikke udvides.

FN arbejder for at afskaffe alle traditioner, der bringer kvinders og pigers liv i fare. Et eksempel er ægteskab med børn. FN støtter også alle foranstaltninger til afskaffelse af diskriminerende love og told, der forhindrer kvinder i at få adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser.

Læs mere om UN Women her.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19