A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Fremmer nedrustning

FN’s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel:

FN fremmer global nedrustning som et vigtigt redskab til at opnå fred og sikkerhed. Organisationen arbejder på at reducere og til sidst fuldstændigt fjerne atomvåben, fjerne kemiske våben, styrke forbuddet mod biologiske våben og stoppe spredningen af ​​landminer og håndvåben. FN-konventioner er det juridiske grundlag for den globale kamp mod nedrustning: Konventionen om kemiske våben er blevet ratificeret af 190 stater, konventionen om landminer er ratificeret af 162 lande, og den multilaterale aftale om våbenhandel er underskrevet af 69 stater. På lokalt niveau arbejder FN’s fredsbevarende styrker for at gennemføre nedrustning mellem de krigførende partier. I El Salvador, Sierra Leone, Liberia og andre steder har dette involveret demobilisering af kampstyrker og indsamling og ødelæggelse af våben – som en del af fredsaftalen mellem de forskellige konfliktpartier.

FN’s Kontor for Nedrustning (UNODA) blev oprettet i 1998 og har til formål at fremme nuklear nedrustning i nukleare, biologiske, kemiske og konventionelle våben gennem dialog og gennemsigtighed.

UNODA støtter konkrete nedrustningsforanstaltninger som følge af en konflikt, såsom at afvæbne og demobilisere soldater og hjælpe dem med at blive en del af civilsamfundet igen.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19