A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Mindske fattigdom i landdistrikterne (10/75)

FN´s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Mindske fattigdom i landdistrikterne.

Den internationale fond for landbrugsudvikling (IFAD) yder lån med lave renter og tilskud til meget fattige landdistrikter. Siden 1978 har IFAD investeret mere end 15 milliarder dollars og hjulpet mere end 430 millioner kvinder og mænd med at vokse og sælge mere mad, øge deres indkomst og forsørge deres familier. I øjeblikket støtter IFAD mere end 240 programmer og projekter i 147 lande.

Siden 1990 har verden mere end halveret antallet af ekstreme fattige. Der er dog stadig 736 millioner mennesker, der lever under ca. 13 DKK om dagen (Verdensbanken, 2015). Ekstrem fattigdom er mest et landdistrikt fænomen, og de er afhængige af landbrug for deres levebrød og fødevaresikkerhed.

De fattige i landdistrikterne oplever ofte overlappende mangler i uddannelse, adgang til grundlæggende infrastruktur, mangel på ressourcer eller viden til at få adgang til teknologier og markeder, der kan øge deres produktivitet og indkomst. Gennem bæredygtig vækst kan fattigdom og sult slutte i 2030. En forudsætning er en bredbaseret økonomisk vækst med et minimum af investeringer og politisk handling.

FAO hjælper lande med at udvikle bevisbaserede politik, strategier og programmer for at opnå verdensmål nr. 1 (afskaf fattigdom) og verdensmål nr. 2 (stop sult) sammen. Dette inkluderer promovering, omfattende strukturomdannelse og bedre adgang til jord, ressourcer og ligestilling mellem kønnene

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19