A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Minimerer skader forårsaget af naturkatastrofer

FN´s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Minimerer skader forårsaget af naturkatastrofer

Naturkatastrofer forårsager store og kostbare ødelæggelser og kan være vigtige hindringer for at nå FN’s verdensmål. FN udarbejder nøjagtige og letforståelige prognoser og advarsler om, hvilke farer der vil true i fremtiden, og hjælper folk med at forberede sig til katastrofer. Målet er at sikre, at liv og ejendom ikke går tabt.

FNs hovedfokus er at give træning i, hvordan man reducerer ødelæggelsen forårsaget af naturkatastrofer. For hver tiendedel af den krone, der investeres i katastrofeforebyggelse, kan man undgå ødelæggelser til en værdi af 70 kroner – et meget godt afkast.

Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) samarbejder med forskellige internationale, regionale og nationale organisationer for at forhindre skader fra naturkatastrofer. F.eks. Koordinerer og forbedrer WMO meteorologiske tjenester i forskellige lande. Organisationen forbereder også risikovurderinger og spreder information om farerne ved naturkatastrofer. Målet er at reducere både menneskelige og materielle tab.

WMO har gennem sin indsats bidraget til at redde millioner af menneskeliv fra at gå tabt i både naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. Deres alarmsystem består af tusinder af overflademonitorer og satellitter og har gjort det muligt at forudsige naturkatastrofer med større nøjagtighed end før. WMO har også bidraget til at sprede information om oliespild og kemiske og nukleare udledninger samt lette distributionen af ​​nødhjælp i områder, der er berørt af tørke.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19