A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvorpå FN gør en forskel: Modtager af Nobels fredspriser

I anledning af FN’s 75-års jubilæum i 2020 offentliggør vi en til to artikler om ugen for at vise, hvordan FN gør en forskel i verden.

75 måder, hvorpå FN gør en forskel: Modtager af Nobels fredspriser

FN-familien – herunder to generalsekretærer – har modtaget Nobels fredspris 12 gange i løbet af prisens 120 år lange historie.

Nobels fredspris tildeles årligt de eller den, der har ”gjort det største eller bedste stykke arbejde for at skabe fællesskab mellem nationer, afvikle militær magt og for at bevare eller fremme fred.”

Allerede i år 1950, fem år efter organisationens etablering, modtog FN-diplomaten Ralph Bunce Nobels fredspris for sit fredsformidlende arbejde i Mellemøsten.

I år 1954 modtog FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) prisen for sit arbejde med at støtte flygtninge overalt i verden. UNHCR modtog også prisen i 1981 og blev dermed det andet agentur, der har fået prisen to gange.

Ifølge grundlægger af Nobelprisen, Alfred Nobel’s testamente indebærer internationalt humanitært og fredsopbyggende arbejde en bred vifte af indsatsområder. Derfor er prisen blevet givet til indsatser inden for hjælpearbejde, uddannelse, samarbejde og forhandling.

FN tager del i mange aspekter af livet og er derfor en naturlig modtager af fredsprisen.

I år 1965 modtog FN’s børneorganisation ( UNICEF)Nobels fredspris for sit omfattende humanitære arbejde. UNICEF redder, beskytter og uddanner børn til at ’overleve og trives’ i mere end 190 lande.

Og i år 1969 blev Den internationale arbejdsorganisation anerkendt for sit arbejde med at fremme social og økonomisk retfærdighed overalt i verden.

Nobels fredspris anerkender også betydningen af internationale interventioner i konflikt. FN’s fredsbevarende styrker vandt prisen i 1988. Nobelkomiteen fremhævede, at de fredsbevarende styrker bidrager til realiseringen af FN’s værdigrundlag.

Ved årtusindeskiftet stod verdensfreden over for nye udfordringer. De internationale atomenergiagentur (IAEA) blev i år 2005 tildelt prisen for sit arbejde fremme fredelig brug af kernekraft.

I overensstemmelse med tidsånden modtog FN’s klimapanel (IPCC) og Al Gore i år 2007 fredsprisen for at have støbt fundamentet for de grønne omstillinger, der skal modarbejde menneskeskabte klimaforandringer.

Det er ikke ualmindeligt, at Nobels fredspris gives til en enkeltperson for vedkommendes bemærkelsesværdige indsatser.

FN-generalsekretær, Dag Hammerskjold, modtog prisen i 1961 og er den eneste, der har modtaget den posthumt.

FN og generalsekretær Kofi Anan modtog i fællesskab fredsprisen i år 2001 for deres fredsopbyggende arbejde. ”Vi skal som vores første prioritet efterstræbe fred, da det er betingelsen for, at alle kan leve et værdigt og sikkert liv,” sagde Anan i sin tale.

Nobels fredspris skaber opmærksomhed om det vigtige arbejde med at skabe fred og fremgang overalt i verden. I år modtog FN’s Fødevareprogram (WFP) prisen, og det viser endnu en gang, at FN er en vigtig humanitær aktør.

#ShapingOurFuture #UN75

Læs også

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19