A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvorpå FN gør en forskel: Skaber global handel 

I anledning af FN’s 75-års jubilæum i 2020 offentliggør vi en til to artikler om ugen for at vise, hvordan FN gør en forskel i verden.

75 måder, hvorpå FN gør en forskel: Skaber global handel 

I begyndelsen af 1960erne var der voksende bekymring om, hvordan udviklingslandene skulle vinde indpas på de globale handelsmarkeder. Det gav anledning til verdens føste FN-konference om handel og udvikling (UNCTAD), der blev afholdt i Geneve i år 1964. Konferencen havde til formål at håndtere de forhindringer for adgang til global handel, som udviklingslandene stod overfor. På grund af udfordringernes omfattende karakter blev det besluttet, at konferencen skulle finde sted hvert fjerde år, at mellemstatslige enheder skulle mødes mellem konferencerne og at der skulle oprettes et stående sekretariat, der varetog logistikken omkring arbejdet.

UNCTAD arbejder med udvikling og særligt i forhold til international handel. UNCTAD hjælper udviklingslande med at forhandle handelsaftaler på plads og med at sikre gode eksportvilkår. FN-enheden har sikret, at udviklingslande bliver betalt ordentligt for deres varer; forbedret den handelsmæssige infrastruktur; hjulpet udviklingslande med at oprette et mangfoldigt produktionsapparat og bidraget til at integrere landene i den globale økonomi.

UNCTAD fungerer også som forum, hvor medlemslandene frit kan indgå i dialoger og diskuterer måder, hvorpå det internationale marked bliver mere retfærdigt.

#ShapingOurFuture #UN75

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19