Advarende beregninger om 2010-udslippet fra IEA

0
468

Bonn, 30. maj 2011: De seneste estimeringer fra IEA viser at udslippet af drivhusgasser fra verdens energi generation har nået et rekord højt niveau i 2010. Dette er en stærk advarsel til regeringer om at gøre kraftige fremskridt dette år, for at nå globale løsninger for klimaændringerne, sagde FN’s Klima chef Christiana Figueres i dag.

”Dette er den ubekvemme sandhed om, hvordan den menneskeskabte udledning af drivhusgasser forventes at gå, uden den meget stærke internationale indsats nu og i fremtiden”, sagde eksekutivsekretæren for FNs klimakonvention (UNFCCC).
 
De seneste estimeringer fra IEA blev publiceret i dag, viser at den energi relaterede CO2 udledning i 2010 var på det højeste niveau nogensinde, efter et kort dyk nedad i 2009, som følge af den globale finansielle krise.
 
Organisationen, som har base i Paris skønner også at 80 procent af alle de forventede 2020-drivhusgas udledninger allerede er låst fast i det globale system, på grund af anlæg som allerede eksisterer eller er under opbygning.
 
Dr. Fatih Birol, cheføkonom hos IEA, og som årligt følger op på ”World Energy Outlook”, kaldte de sidste beregninger for et ”wake-up call” for det internationale samfund.
 
”Verden er ved at nå grænsen for hvor meget der kan udledes, en grænse der ikke skulle være nået før 2020, hvis 2ºC målet skal nås”, sagde han