Generalsekretærens besked vedrørende verdensdagen for miljø

0
424

Generalsekretæren

Besked vedrørende verdensdagen for miljø

5 juni 2007

Menneskeskabte drivhusgasudslip gør, at verden bliver varmere. Mængder af kuldioxid i atmosfæren har nu nået sit højeste punkt nogensinde i løbet af de sidste 600,000 år, og stigningsgraden fortsætter opad.

De mest dramatiske beviser på forandringer i klimaet finder man i polarregionerne. De arktiske egne opvarmes to gange hurtigere end det globale gennemsnit. Omfanget og tykkelsen af nordpolens isbjerge formindskes, og områder med permafrost forsvinder. På samme tid smelter isbjergene på Grønland og Sydpolen hurtigere end nogen har kunnet forudse.

Det har alvorlige konsekvenser for både mennesker og økosystemer i de arktiske områder. Når isen trækker sig tilbage reduceres leveområderne for arktiske arter. Forandringerne påvirker ligeledes de arktiske urbefolkninger, som er stærkt afhængige af naturen, både når det drejer sig om at skaffe mad, men også for at bibeholde deres kulturelle identitet.

Imidlertid er dette ikke udelukkende et problem, der vedrører polarregionerne. Temaet for verdens miljødag i 2007 er: Smeltende is: Et hedt emne!, og det reflekterer, at klimaforandringer påvirker alle områder i verden. Når havenes vandstand stiger, vil indbyggere på lavtliggende øer og i kystområder opleve oversvømmelser. Forsikringsselskaber betaler årligt mere og mere for at kompensere for hændelser skabt af ekstreme vejrforhold. Mens gletschere smelter bekymrer regeringer sig over fremtidens vandforsyninger. Og for en tredjedel af verdens befolkning, som lever i tørre områder, truer ændrede vejrforhold som følge af klimaforandringer til at føre til en forværring af ørkendannelse, tørke og mangel på mad. Det er specielt et stort problem i Afrika.

Samfundets afhængighed af fossile brændstoffer truer social og økonomisk vækst og vor fremtidige sikkerhed. Heldigvis findes der både politiske og teknologiske muligheder for at undgå en forestående krise, men vi har brug for yderligere politisk vilje til at benytte sig af disse. Særligt kan udviklingslandene blive bedre til at reducere udslip af fossile gasser og anspore til øget energieffektivitet. De kan også støtte ren udvikling i hurtigt voksende økonomier som Brasilien, Kina og Indien, ligeså vel som tilpasningstiltag i de lande, som er mest udsatte over for klimaændringer.

På verdensdagen for miljø skal vi derfor anerkende at det er nødvendigt at gøre noget ved de klimaændringer vi er vidner til i Nord- og Sydpolen og andre steder i verden. Og lad os derfor hver især forpligte os til at bidrage til bekæmpelsen af klimaforandringerne.