Ambitiøse nordiske lande i Doha

0
458
Doha

Doha

30. november 2012. Mandag den 26. november lød startskuddet til FN’s klimakonference i Doha. Forventningerne er høje og regeringer opfordres til at fokusere på de vigtige opgaver foran dem så de kan levere hvad de har lovet.

Inden forhandlingerne startede advarede rapporter fra UNEP og Verdensbanken om vores nuværende udslipniveau og vanskeligheden ved at nå to grader celsius målet. Selvom det medfører store risici konkluderer rapporterne at teknologien, finansielle midler og politiske muligheder til at blive under to grader allerede er tilgængelige. Derfor er det op til regeringerne og samfundene at handle hurtigt og gøre forhandlingerne i Doha til en succes.

På nuværende tidspunkt mødes regeringsdelegationer, repræsentanter fra erhvervslivet og industrien, miljøorganisationer, forskningsinstitutioner og medier i Doha. Mere end 1000 ministre forventes at deltage i mødets højniveau-del, som begynder den 4. december og slutter med en plenarforsamling den 7. december, hvor beslutningerne træffes.

Alle nordiske lande har ambitiøse mål for mødet. Et medlem af den danske delegation, Tina Christensen, opsumerer danskernes fokus på tre elementer. “For det første skal der sikres fremdrift i arbejdet frem mod en samlet klimaaftale i 2015 med forpligtelser for alle parter, og hvor den traditionelle opdeling i ilande og ulande udviskes. For det andet er det nødvendigt at der skrues op for ambitionsniveauet frem mod 2020, ellers bliver det yderst vanskeligt at overholde målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 2 grader. For det tredje er det vigtigt at der opnås enighed om en ny forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen”.

Ville Niinistö, finsk miljøminister, siger at “to grader målsætningen glider ud af vores hænder. Kløften mellem de nødvendige udslipnedskæringer og de løfter som landene har afgivet er for stor. Alle lande bør implementere deres løfter med det samme, og lande som endnu ikke har afgivet løfter bør gøre det nu i Doha”.

Norges miljøminister, Bård Veher Solhjell understreger vigtigheden af Kyoto-protokollen: “forhandlingerne bliver en komplet fiasko medmindre vi kan blive enige om en ny Kyoto 2 aftale”. Norge sigter mod en bred og ambitiøs klimaaftale og regner med at mekanismer, der bedømmer landene kan være en del af løsningen og åbne muligheden for at lande vil gøre mere.

Sverige er enige i vigtigheden af en ny Kyoto-protokol og understreger udviklingslandenes rolle i forhandlingerne. “Vi mener stadig at ilande skal gå forrest men, at alle lande skal bidrage baseret på evne. I forhandlingerne er det vigtigt, at udviklingslandene får signalet, at EU fortsat støtter deres indsats- og tilpasningsarbejde selv når den såkaldte “quick-start” finansieringsperiode udløber 2012″, siger Roger Sedin fra det svenske miljøministerium.