Klimaforandring på dagsordenen i nye mål for bæredygtig udvikling

0
439
Flickr / Asian Development Bank / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Flickr / Asian Development Bank / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

27.august 2014 – For fjorten år siden blev verdens ledere enige om 2015-målene, som skal give mennesker i udviklingslande bedre liv og muligheder. Deadlinen nærmer sig hastigt og 2015-målene erstattes snart af nye mål for bæredygtig udvikling. Men hvad kommer de nye mål egentlig til at dække over og betyde?                                                                              

Generalsekretær Ban-Ki-moon har gjort klimahandling til en af sine mærkesager og har identificeret klimaforandringer som den største trussel mod bæredygtig udvikling. Ban-Ki-moon ser dog samtidig udfordringen som en mulighed:

”Ved at skride til handling mod klimaforandringerne nu, kan vi skabe arbejdspladser, forbedre offentlighedens sundhed, forbedre miljøet og fostre bæredygtig grøn udvikling.”

Dagen før mødet i FN’s generalforsamling vil Ban-Ki-moon indkalde ledere fra verdens regeringer, erhvervslivet og fra det civile samfund til et møde. Mødets fokus vil være at understrege, at det er økonomisk profitabelt at skride til handling mod klimaforandringerne nu.

Modstanden mod klimahandling som et selvstændigt mål i den kommende aftale er dog til at tage og føle på.

Den første forhindring er, at der allerede findes et FN organ, der tager sig af klimaforandring, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Mange udviklingslande ønsker derfor ikke at indgå en bindende aftale, der i deres øjne er både urimelig og urealistisk:

”Hvorfor forventer den vestlige verden, at Bangladesh kan være et bæredygtigt land når der konstant er oversvømmelse, at lande midt i Afrika kan være bæredygtige når de lider under tørke og hungersnød, og at små østater i Stillehavet vil tænke på bæredygtighed når de kæmper med oversvømmelser?, siger Caleb Otto, Palaus FN-ambassadør.

En anden forhindring er, at nogle lande ikke mener klimahandling skal være et selvstændigt mål. Derimod mener de, at klimahandling skal integreres i andre mål såsom fattigdomsbekæmpelse. Denne logik er dog blevet modargumenteret af lobbyister, der mener, at en sådan tilgang ville svække klimahandlingerne.

Mere end 170 civilsamfunds organisationer og netværk fra over 50 lande har i et åbent brev efterspurgt, at ”klimaforandringer behandles på en måde, der anerkender problemets presserende karakter.”

Noget kunne tyde på, at civilsamfundets ihærdige lobbyisme har båret frugt. Det forventes, at generalforsamlingen vedtager de nye mål for udvikling og bæredygtighed den 24. september ved FN’s 69. Generalforsamling.

Går alt efter planen vil der være 17 nye mål for udvikling og bæredygtighed, hvoraf ét specifikt handler om klimahandling: ”Skrid til umiddelbar handling for at bekæmpe klimaforandringer og konsekvenserne heraf.”

Tag del i debatten på #Climate2014 eller deltag i Selfie-konkurrencen, #selfie4climate, her.

 

selfie

KildeIRIN News

Andre aktuelle artikler om klimaforandring

De små østater er i fare for at drukne

Metro slutter sig til FN’s kampagne mod klimaforandringer

Verdens oprindelige folk spiller vigtig rolle i målsætning om en bæredygtig fremtid