Undersøgelse afslører udnyttelse af migranter

0
429
MigrantRoutes2016photo

MigrantRoutes2016photo

18.10.2016 – Næsten tre fjerdedele af de migranter, der har taget Middelhavsruterne for at komme fra Nordafrika til Europa, har oplevet udnyttelse og adfærd, der kan beløbe sig til menneskehandel, lyder det ifølge en rapport udgivet af IOM, Den Internationale Organisation for Migration.

Opdagelserne er baseret på en grundig analyse af næsten 9000 besvarelser foretaget over de sidste ti måneder langs de centrale og østlige Middelhavsruter ved ankomststeder i Syditalien. Disse fremlægger stærke beviser for aggressiv adfærd fra smuglere og menneskehandlere og miljøer, inden for hvilke, menneskehandel og tilhørende former for udnyttelse og misbrug trives.

Undersøgelsen omfatter seks spørgsmål, der er proxy-indikatorer for potentiel menneskehandel eller udnyttende praksis, såsom at blive tvunget til at udføre arbejde eller aktiviteter mod deres vilje, udføre arbejde eller aktiviteter uden at få den forventede betaling og at blive holdt tilbage på stedet mod deres vilje (af andre enheder end statslige myndigheder). På den centrale Middelhavsrute rapporterede 49 procent af de adspurgte om at have været tilbageholdt på et sted mod deres vilje i situationer, der udgør kidnapning med henblik på at anmode om en løsesum. Libyen, som er et land, der oplever langvarig ustabilitet, er det sted, hvor det største flertal af tilfælde af misbrug blev rapporteret.

migrant boat abandoned2Hvad der mest tydeligt fremkommer fra dataene er, at des længere tid migranter tilbringer i transit, des mere sårbare er de over for udnyttelse og/eller menneskehandel. Faktisk havde 79 procent af migranterne, der havde tilbragt mindst et år i et andet land en oprindelsesstedet, oplevet mindst én af de udnyttende praksisser, de blev adspurgt om.

”På UK-dagen for Anti-Slaveri – en dag designeret til at øge bevidstheden om former for moderne slaveri og reflektere over, hvordan vi reagerer på disse problemer – er det vigtigt for os at se på tværs af Europa og resten af verden for at forstå, hvad der kan gøres for at støtte mennesker på migrationsruterne, såvel som mennesker, der har nået frem til Europa,” siger Dipti Pardeshi, chef for missionen for IOM UK.