Ban Ki-moon opfordrer Finland til at værne om udviklingsbistanden

0
422
Finland

Finland

9.12.2015 – FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, ønsker, at Finland “fortsætter sin stolte tradition som foregangsland for udviklingsbistand”.

Dette sagde han i dag i forbindelse med sit besøg i Finland i anledning af Finlands 60 år lange medlemskab af FN. Ban Ki-moon gav et tilbageblik på Finlands historie med FN og sine ønsker for fremtiden ved en tale i Finlandiahuset, et kongres- og koncertcenter i Helsinki.

Ban Ki-moon gjorde opmærksom på Finlands succes med at skabe ligestilling og et levende civilsamfund, og han roste Finlands store bidrag til fredsbevarende FN-missioner, konfliktforebyggelse og fredsforhandlingsprocesser i blandt andet Bosnien-Hercegovina, Kosovo og Namibia.

“Jeg er her for at takke jer alt det, som I har opnået – og for at udfordre jer til at gøre endnu mere. Vi har brug for, at Finland er en endnu stærkere stemme, der taler for menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og varig fred,” sagde Ban Ki-moon

Han huskede folk på vigtigheden af at bevare udviklingsbistanden og erklærede, at selvom vi lever i finansielle krisetider, bør vi ikke skære i udviklingsbistanden. ”Humanitære behov er større end nogensinde før. Udviklingsbistanden tager fat i problemernes rod. Det er derfor, vi ikke skal overføre penge fra udviklingsbistand til nødhjælp – hvis lande gør dette risikerer vi blot at forlænge kriserne,” sagde Ban Ki-moon. Han takkede alle finner, der har støttet syriske flygtninge, og han håber, at alle mennesker vil følge deres eksempel og vise solidaritet.

Afslutningsvis nævnte Ban Ki-moon et særligt finsk kendetegn, der kan blive brugbart i en global kontekst. ”Med alle de problemer, som vi står overfor, blev jeg inspireret af et finsk ord, som jeg har lært: sisu. Selvom det kan være svært at oversætte, forstod jeg, at det betyder noget i retning af standhaftighed – en slags modstandsdygtighed og mod i mødet med vanskeligheder. FN har brug for Finland – og dets sisu – for at kunne gribe dette historiske øjeblik. Jeg takker jer for jeres lederskab og engagement,” afsluttede Ban Ki-moon.