Ban opfordrer til global revolution for at sikre ren energi til alle

0
414

Den 17. januar 2011 – med 1,6 milliarder mennesker i udviklingslandene, der stadig mangler adgang til elektricitet, opfordrede generalsekretær Ban Ki-moon i dag til en global revolution, for at løse verdens udfordringer på energiområdet.

”Vores udfordring er transformation. Vi har brug for en global ren energi revolution – en revolution, der gør energi opnåelig for alle,” sagde Ban i sin tale til den fjerde World Future Energy Summit i Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater.

”Dette er et afgørende skridt vi må tage for at minimere klimarisici, for at mindske fattigdom og for at forbedre den globale sundhed, til styrkelse af kvinder og opfyldelse af millenniumudviklingsmålene (FN’s otte mål til bekæmpelse af fattigdom med tidsfrist i 2015), for den globale økonomiske vækst, fred og sikkerhed, og planetens sundhed,” tilføjede han.

Generalsekretæren understregede, at de beslutninger, der træffes nu, vil få vidtrækkende konsekvenser. Den nuværende økonomi baseret på fossile brændstoffer bidrager til klimaændringerne – og de globale energibehov er stærkt stigende.

Om 20 år, bemærkede han, vil energiforbruget være steget med 40 procent, hovedsageligt i udviklingslandene, hvor 1,6 milliarder mennesker stadig har ikke adgang til elektricitet, og hvor 3 milliarder mennesker er afhængige af traditionelt biomassebrændsel til madlavning, opvarmning, og andre grundlæggende husholdning behov.