Intolerance og fremmedhad på fremmarch i Europa

0
446
ToleranceDayphoto

ToleranceDayphoto

16.11.2016 – Som FN markerer den internationale dag for tolerance, understreges vigtigheden af gensidig forståelse mellem kulturer og folkeslag, og især i denne tid med stigende intolerance og fremmedhad i Europa og i andre dele af verden.

Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance har identificeret nogle foruroligende tendenser i deres årsrapport for 2015. Kommissionen observerede både en stigning i antisemitisme og fortsat diskrimination af mørkhudede mennesker, Romaer, rejsende, historiske etniske minoriteter og lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede (LGBTI).

I nogle lande udløste flygtningekrisen en udgydelse af solidaritet, og mange lokale frivillige sammen med de centrale myndigheder forpligtede sig til at få de nyankomne mennesker i deres byer til at føle sig velkomne. I andre lande skete det modsatte dog, hvor restriktiv grænsepolitik kombineret med en giftig retorik har skabt et åbenlyst fjendtligt miljø for flygtninge og migranter.

Tidligere på året tiltalte FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, dette problem under sin tale på Haag-konferencen om betydningen af nutidens generation for morgendagens fred. Højkommissæren advarede om, at denne form for sprog, der bruges af populister og demagoger, kan føre til ekstrem vold. ”Historien har måske lært {den hollandske politiker} Geert Wilders og hans ligesindede, hvor effektivt fremmedhad og snæversyn kan militariseres,” sagde Zeid, som også tilføjede, at ”Fællesskaber vil barrikadere sig selv i frygtsomme, fjendtlige lejre, med populister ligesom dem selv, og ekstremister som kommandanterne.”

For at fremme tolerance, aflive myter om migranter og fremme den globale indsats til at støtte ikke-diskrimination, lancerede FN ’Together-kampagnen’ på FN-topmødet for Flygtninge og Migranter tilbage i september. Dette initiativ på tværs af FN-systemet, som ledes af generalsekretæren, vil blive gennemført i partnerskab med medlemsstaterne, den private sektor og civilsamfundet, og der sigtes mod at tale til samfund, der værter flygtninge og migranter. Formålet med kampagnen er at skabe en global bevægelse for at imødegå og ændre negative holdninger om flygtninge og migranter, ved blandt andet at indgå dialog med mennesker, der bekymrer sig over, at flygtninge og migranter kan bringe fysisk og økonomisk usikkerhed ind i deres liv.

I sit budskab på dette års internationale dag for tolerance understregede generalsekretæren for FN’s Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO), Irina Bokova, betydningen af tolerance for at fremme bæredygtig udvikling: ”I en mangfoldig verden er tolerance en forudsætning for fred. Det er også en løftestang for bæredygtig udvikling, da det fremmer opbygningen af mere inklusive og dermed mere modstandsdygtige samfund, der er i stand til at trække på idéerne, den kreative energi og talenterne fra hver af deres medlemmer.”