Generalsekretærens budskab på den Internationale Ungdomsdag

0
427
alt

alt

12. August 2011

 

“Forandr verden” er mere end blot dette års tema for den International Ungdomsdag, men en generel opfordring, der skal inspirere unge mennesker i al fremtid.

Alt for mange af verdens mere end én milliard unge mennesker mangler den uddannelse, frihed og muligheder som de fortjener. Trods disse begrænsninger – og i mange tilfælde netop derfor – mobiliserer unge i øjeblikket en intensiveret kamp for en bedre fremtid. I løbet af det forgangne år har disse unge opnået imponerende resultater, ved at vælte diktatorer og derved sende bølger af håb til mange regioner i verden.

Unge mennesker er åbne for forandring, har fokus på nye tendenser og bidrager med nye ideer og modet til at tage fat på nogle af de mest komplekse og vigtige udfordringer menneskeheden står overfor. De unge er ofte bedre end ældre generationer til at forstå, og have mindre fokus på, religiøse og kulturelle forskelligheder, i jagten på vores fælles målsætninger. Ungdommen kæmper for bedre rettigheder til undertrykte grupper, inklusiv de der diskrimineres på grund af køn, race og seksuel orientering. De udfordrer ømtålelige emner for eksempelvis at bekæmpe spredning af HIV. Tilmed er de unge ofte de stærkeste fortalere for bæredygtighed og miljøvenlig levevis.  

Det internationale samfund må fortsætte med at arbejde sammen og derved at udvide unge kvinder og mænds muligheder og perspektiver for fremtiden, ved at imødekomme deres krav om værdighed, udvikling og anstændigt arbejde. Hvis vi undlader at satse på ungdommen fører vi en forfejlet økonomisk politik. Investering i ungdommen vil unægtelig føre til en bedre fremtid for alle.

Denne Internationale Ungdomsdag er en milepæl i den globale kamp til fordel for verdens unge. Mit håb er at denne milepæl og erfaring vil blive fundamentet for en yderligere satsning på at udvikle unge talenter og den energi de besidder. Mit budskab til alle unge er: Du har muligheden for at ændre vores verden. Grib den.