Begrænset adgang til vand er en trussel mod verdensfreden

0
483
UN Photo - Begrænset adgang til vand kan føre til krige

UN Photo - Begrænset adgang til vand kan føre til krige

10. november 2014 – Begrænset adgang til drikkevand er en trussel mod verdensfreden. Sådan sagde FN’s vicegeneralsekretær, Jan Eliasson, ved Verdens Vandtopmøde i London, alt imens han understregede, at adgang til vand er den ”mest basale af alle menneskerettigheder.”

Vicegeneralsekretæren gjorde samtidig opmærksom på, at vand er centralt for udvikling og kommer til at spille en stadigt større rolle i global sikkerhedspolitik:

”På nuværende tidspunkt ser vi allerede, hvordan mangel på vand kan føre til konflikter og true verdensfreden,” sagde Eliasson da han talte ved debatten ”Håndtering af globale udfordringer i forbindelse med vand: Hvad byder fremtiden på?”

Et godt eksempel på vands stigende betydning i sikkerhedspolitik er Islamisk Stats fremfærd i Irak. Islamisterne har brugt vand som et våben ved at nægte usamarbejdsvillige landsbyer drikkevand. Ydermere, har Islamisk Stat gentagende gange saboteret Iraks største damme ved Mosul og Haditha.

Udviklingen har forårsaget stor bekymring i USA og herhjemme og er medvirkende til, at en række lande, herunder Danmark, har bombet Islamisk Stat.

”Hvis Mosuldammen var blevet ødelagt havde det haft katastrofale konsekvenser, da oversvømmelser ville kunne tage livet af tusinder af mennesker,” sagde Barack Obama i august måned, da IS næsten opnåede fuld kontrol over den vigtige dæmning.

I tråd med udviklingen i Irak og spændinger i bl.a. Etiopien og Tadsjikistan i forbindelse med konstruktionen af dæmninger og vandkraftværker påpegede Eliasson ved mødet, at ”hydro-diplomati” eller ”vanddiplomati” bliver nødvendigt i fremtiden på grund befolkningstilvækst, politisk ustabilitet og større flygtningestrømme.

Urolighederne vil helt sikkert også blive gjort værre af klimaforandringer, men Eliasson understreger, at ”… vi ikke skal glemme, at vand også kan give anledning til internationalt samarbejde, da ingen regering kan håndtere udfordringerne på egen hånd.”

Tal og fakta:

• I løbet af de næste 30 år øges den globale efterspørgsel efter vand med mindst 30 procent.
• 1,2 milliarder mennesker, svarende til 1 ud af 5 mennesker, bor i lande med vandmangel.
• 750 millioner har ikke adgang til rent drikkevand.
• 80 % af verdens spildevand udledes direkte ud i floder, søer og have.
• Heldigvis har 2 milliarder mennesker fået bedre adgang til vand takket være en målrettet indsats for at opfylde 2015-målene.

FN’s konkurrence Drop By Drop

Lignende artikler

En bumpet vej mod en mere miljøvenlig politik i Afghanistan

Samarbejde om vand nødvendigt i en mere og mere tørstig verden

FN’s vand- og udviklingsrapport 2014

Drop by Drop