A-Ø webstedsindeks

One Planet Summit: 14 milliarder dollars til Den Store Grønne Mur i Sahel

Frankrig var i samarbejde med FN og Verdensbanken vært for det fjerde One Planet Summit, der fandt sted mandag den 11. januar 2021. Topmødet handlede i år om artsdiversiteten, økosystemer og om deres betydning for menneskelig sundhed. I forbindelse med mødet blev der indsamlet mere end 14 milliarder amerikanske dollars til Den Store Grønne Mur – et projekt, der har til formål at beskytte naturområder, bekæmpe klimaforandringernes konsekvenser og sikre livsvilkårene i Sahelregionen.

One Planet Summit er en international platform, der skal mobilisere klimapolitisk handling. One Planet-topmøderne har til formål at ”accelerere den globale overgang til en mere retfærdig økonomi og at sikre, at klima og natur får en central plads i den globale genopbygning.”

Det første One Planet Summit blev afholdt den 12. december 2017 – præcis to år efter, at Parisaftalen blev vedtaget. One Planet Summit giver politiske ledere, repræsentanter fra den private sektor, fonde, NGOer og græsrodsbevægelser mulighed for at mødes og accelerere finansiering af initiativer til fordel for klima, biodiversitet og natur.

Det fjerde One Planet Summit fandt sted mandag den 11. januar 2021 under temaet ”Lad os handle i sammen for naturen!”. Det handlede om at beskytte den truede artsdiversitet og fungerede som mulighed for at højne det internationale ambitionsniveau omkring naturbeskyttelse. Topmødet adresserede også de nye udfordringer, som COVID-19-pandemien har forårsaget.

Et 8.000 km langt vidunder

Den Store Grønne Mur er et ambitiøst projekt om at gro træer og dyrke fertilt land på tværs af Sahel. Siden sin begyndelse i 2007 har det pan-afrikanske projekt i samarbejde med partnere genskabt vegetation i et 8.000 km langt vidunder, der strækker sig fra Senegal i det vestlige Afrika til Djibouti i øst.

 

The Great Green Wall Initiative (Den Store Grønne Mur)

Projektet involverer flere end 11 lande og er afgørende for realiseringen af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Den Store Grønne Mur-projektet, der nu er godt i gang med sit andet årti, har vist, hvordan vi kan drage nytte af naturens kræfter til at løse de mange og komplekse miljømæssige udfordringer, herunder tørke, ørkendannelse, klimaforandringer, forringelse af artsdiversiteten, fattigdom og fødevareusikkerhed.

Projektet har inspireret mange afrikanske lande, der nu bidrager til udviklingen af Den Store Grønne Mur samt til at beskytte den globale artsdiversitet. Den Store Grønne Mur er en ikonisk global kampagne, der planlægges afsluttet i 2030, hvor Årtiet for genopbygning af økosystemer ligeledes ender.

Mere end 14 milliarder dollars til Muren

One Planet Summit blev afsluttet med etableringen af Acceleratoren for den Store Grønne Mur, der har til formål at mobilisere finansiering af projektet samt at sikre bedre koordination. Derudover modtog Den Store Grønne Mur mere end 14 milliarder dollars fra forskellige donorer.  

The Great Green Wall Initiative (Den Store Grønne Mur)

I en COVID-19-kontekst, hvor Sahelregionens lande står over for store økonomiske og budgetmæssige vanskeligheder er Acceleratoren et afgørende middel til at sikre finansiering samt at sætte fart på projektet.

”Genopbygningen efter pandemien er vores chance for at ændre kurs. Med kløgtig politik og de rette investeringer kan vi tegne en fremtid, der bringer sundhed for all, genopliver økonomier og som opbygger modstandsdygtighed. Nytænkning inden for energi- og transportsektoren kan drive en bæredygtig genopretning sammen med økonomisk og social transformation. Naturbaserede løsninger – så som Afrikas Store Grønne Mur – er særligt lovende,” sagde FN-generalsekretær, António Guterres.

For at færdiggøre Den Store Grønne Mur estimeres det, at der er behov for 33 milliarder dollars – fra private og internationale donorer.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19