Bevar det bedste i kulturen – og fjern det harmfulde

0
432
Foto: IRIN/Bryna Hallam

Foto: IRIN/Bryna Hallam

Stigningen i piger og kvinders myndiggørelse i forhold til seksualitet og reproduktiv sundhed og rettigheder er en af FN’s store mærkesager. Kvindelig omskæring repræsenterer en substantiel udfordring i dette arbejde. I dag markeres den Internationale dag for nul-tolerance overfor kvindelig omskæring, en oplagt mulighed for at skabe opmærksomhed om emnet.

Kvindelig omskæring referer til en række forskellige typer og grader af indgreb som involverer fjernelse eller påføring af anden varig skade på de ydre kønsorganer. UNFPA estimerer at omkring 3 millioner piger omskæres årligt, hvoraf majoriteten af disse er under 15 år. For de berørte individer kan konsekvenserne være substantielle, deriblandt vedvarende smerte, infektioner og inkontinens. Ved komplikationer kan udfaldet være dødelig.

I en pressemeddelelse slår FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon fast, at der ikke findes nogen argumenter der legitimerer kvindelig omskæring, hverken udviklingsmæssige, religiøse eller sundhedsmæssige. ”Selv om man kan argumentere med at dette er en ”tradition” må vi huske på at slaveri, såkaldte æresdrab og andre inhumane praksisser er blevet forsvaret med samme uholdbare argument”. Derudover understreger han, at alle såkaldte ”traditioner” som undergraver menneskerettighederne bør bekæmpes.

Selvom antallet af tilfælde af omskæring er faldende på et globalt niveau, er der alligevel grund til fortsat bekymring. Tal fra organisationen Plan anslår at 140 millioner piger og kvinder er berørt af omskæring på verdensplan, heraf befinder majoriteten sig i Afrika og Midtøsten. De nordiske lande kan imidlertid heller ikke se sig immune overfor praksissen, da en del af indvandrerbefolkningen i disse lande stammer fra lande hvor kvindelig omskæring er udbredt. Temaet bliver med jævne mellemrum sat på dagsordenen i de nordiske lande, blandt andet i Finland tidligere i år, da avisen Helsingin Sanomat publicerede en artikel med stærke billeder af omskårede piger fra Kenya. Artiklen udløste en ophedet debat om den rolle vestlige medier spiller i varetagelsen af børns rettigheder.

Den internationale dag for nul-tolerance overfor kvindelig omskæring er blevet markeret årligt siden begyndelsen i 2003. Nu er det vores fælles udfordring at give årets mærkedag mening ved at vise offentligt engagement, fremme et beskyttende juridisk rammeværk og ved at bistå piger og kvinder som kan blive, eller er blevet berørt.