Demokrati som vogter af menneskerettigheder og Verdensmålene for bæredygtig udvikling

0
488
Mainpic democracy resized

Mainpic democracy resizedValgofficerer foretager optælling efter afstemning ved Timor-Lestes parlamentvalg i 2012.

15.9.2016 – Da FN’s stiftende pagt blev udarbejdet for 71 år siden, var ordet ”demokrati” ikke inkluderet. På det tidspunkt var dette dog næppe overraskende. I 1945 gik mange af FN’s medlemsstater ikke ind for demokrati som et system, mens andre gjorde krav på det uden i virkeligheden at praktisere det.

I de syv årtier siden den stiftende pagt blev underskrevet, har FN som institution gjort mere for at støtte og styrke demokrati i hele verden end nogen anden global organisation. Dette inkluderer alt fra at fremme god regeringsførelse til at overvåge valg; fra at støtte civilsamfundet til at styrke demokratiske institutioner og ansvarlighed; fra at sikre selvbestemmelse i afkoloniserede lande til at hjælpe med udarbejdelsen af nye forfatninger i nationer efter konflikt – FN har behandlet spørgsmålet om demokrati på alle fronter.

Demokrati er et universelt anerkendt ideal og en af de grundlæggende værdier i FN. Det skaber et miljø med mulighed for beskyttelse og effektiv gennemførelse af menneskerettigheder. Værdier som frihed, respekt for menneskerettigheder og princippet om at holde periodiske og reelle valg med almindelig valgret er bestemt væsentlige elementer i et demokrati.

Men demokrati er dog lige så meget en proces som et mål. Kun med fuld deltagelse af og støtte fra det internationale samfund, de nationale styrende organer, civilsamfundet og enkeltpersoner, kan idealet om demokrati gøres til en realitet – som kan nydes af alle og overalt i verden.

Den internationale dag for demokrati, som er blevet observeret hvert år den 15. september siden 2007, giver mulighed for at gøre status over demokrati i verden. I 2016 fokuserer denne dag på at observere forholdet mellem demokrati og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

democracypic resized”De demokratiske principper løber gennem 2030-dagsordenen som en gylden tråd; fra universel adgang til offentlige goder, sundhed og uddannelse, lige såvel som sikre steder at leve og anstændige arbejdsmuligheder for alle. Mål 16 adresserer demokrati direkte: det kræver rummelige samfund og ansvarlige institutioner”, minder FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, os om i sit budskab på denne internationale dag for demokrati. Han fortsætter endvidere:

”Vores nye dagsorden sigter mod ikke at efterlade nogen tilbage, hvilket betyder, at vi må nå ud til dem, som sjældent er set eller hørt, og som ikke har nogen stemme eller gruppe til at tale deres sag. Gennemførelsen af Verdensmålene skal understøttes af et stærkt og aktivt civilsamfund, der omfatter de svage og marginaliserede. Vi må forsvare civilsamfundets frihed til at operere og udføre denne vigtige opgave.”