A-Ø webstedsindeks

Børnekonventionen fylder 30 år!

20. november 2019 – For 30 år siden blev Børnekonventionen – eller FN’s Konvention om Barnets Rettigheder – vedtaget af FN’s Generalforsamling. Den er et sæt regler for, hvordan man skal behandle børn, og den sikrer således, at alle børn har det godt.

Børnekonventionen handler dog ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder. Man er ifølge konventionen barn, indtil man er 18 år – børn skal nemlig have lov til at lære, lege og vokse op med værdighed. Det er lige meget, hvor i verden barnet kommer fra.

Børnekonventionen er den mest ratificerede traktat i historien, og der er derfor universel opbakning om børns rettigheder. Den har inspirereret regeringer til at ændre love, politikker og praksis, så flere børn endelig kan få den sundhedspleje og ernæring, de har brug for for at overleve og udvikle sig. Konvention har også gjort det muligt for flere børn at få hørt deres stemmer og sige deres mening i alle forhold, der vedrører dem.

Det er i dag desuden FN’s Internationale Børnedag, som blev etableret i 1954. Dagen fejres for at rette fokus mod verdens børn og forbedre børns velfærd.

Børnekonventionens 30-års fødselsdag skal fejres, men den skal også bruges til at kræve handling. UNICEF bruger anledningen til at give børnene en stemme og fremskynde handlinger, der kan opfylde børns rettigheder. ​​Alle børn skal have mulighed for at nyde alle deres rettigheder.

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19