Byggesten for Fred

0
472
Peace main

Peace mainFN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, ringer med Fredsklokken under den årlige ceremoni
afholdt på FN’s hovedkvarter i forbindelse med den internationale fredsdag.

21.9.2016 – Hvert år på den internationale fredsdag opfordrer FN alle stridende parter til at lægge våbnene fra sig og observere en 24-timers lang global våbenhvile. Symbolikken af en dag uden kamp er en afgørende påmindelse om, at konflikter kan og skal komme til en ende, skriver FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, i sit budskab på denne dag.

Hvert år observeres den internationale fredsdag i hele verden den 21. september. FN’s generalforsamling har erklæret denne dag som en dag helliget til at styrke idealer om fred – både indenfor og blandt alle nationaliteter og folkeslag. Men fred handler om meget mere end at ligge våbnene fra sig. Det handler om at opbygge et globalt samfund, hvor folk lever fri fra fattigdom og deler fordelene fra velstand. Det handler om at vokse sammen og støtte hinanden som én universel familie.

Temaet for dette års internationale fredsdag, i 2016, er ”Bæredygtige Udviklingsmål: Byggesten for Fred.”

Peace 2Verdensmålene for bæredygtig udvikling er essentielle for at opnå fred i vores tid, da udvikling og fred er indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende. Bæredygtighed adresserer nutidens grundlæggende behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres egne behov. Moderne udfordringer i form af fattigdom, sult, forsvindende naturressourcer, vandmangel, social ulighed, miljøødelæggelser, sygdomme, korruption, racisme og fremmedhad, blandt andre, skaber udfordringer for fred og skaber fertile grunde til konflikt. Bæredygtig udvikling bidrager i høj grad til spredning og eliminering af disse årsager til konflikt og danner grundlaget for en varig fred. I mellemtiden styrker fred betingelserne for bæredygtig udvikling og frigør ressourcerne nødvendige for at samfund kan udvikles og trives.

Hver eneste af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er en byggesten i den globale fredsarkitektur. Det er afgørende, at vi mobiliserer midler til gennemførelse, herunder finansielle ressourcer, teknologisk udvikling og – overførsel, samt kapacitetsopbygning og partnerskabernes rolle. Alle har en interesse, og alle har noget at bidrage med.

Peace 3