GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR SOCIAL RETFÆRDIGHED

0
472

alt

20. FEBRUAR 2011

Social retfærdighed er mere end en etisk nødvendighed, det er grundlaget for national stabilitet og global fremgang. Lige muligheder, solidaritet og respekt for menneskerettighederne – disse faktorer er altafgørende for at kunne frigøre nationers fulde potentiale.

Verdensdagen for Social Retfærdighed er en opfordring til alle lande til at træffe konkrete beslutninger, der giver de universelle værdier mening – værdier som menneskets værdighed og lige muligheder for alle. Dette år vil der være fokus på at opnå social beskyttelse til alle – dette er vigtigt for at kunne skabe et mere reelt, mere åbent og mere retfærdigt samfund.

I takt med at vi fortsætter med at konfrontere efterdønninger af den globale finansielle og økonomiske krise, er mødet med denne udfordring vigtigere end nogensinde før. For de mange millioner af mennesker, der har mistet deres job siden krisen begyndte, er den globale tilbagegang langt fra slut. Det er en af grundene til at FN-systemet omfatter et initiativ til at etablere social beskyttelse (The Social Protection Floor Initiative). Denne indsats har til formål at bidrage til sikrelsen af adgang til grundlæggende sociale ydelser, give folk redskaber til at generere en anstændig indkomst, og at styrke beskyttelsen af de fattige, sårbare og marginaliserede grupper.

Firs procent af verdens befolkning ikke har adgang til en passende social beskyttelse. Kvinder er særligt udsatte. Formålet med social beskyttelse er klar: Ingen skal leve under et vist indkomstniveau, og alle bør have adgang til vigtige offentlige tjenester såsom vand og sanitet, sundhed og uddannelse.

Talrige undersøgelser har konstateret, at grundlæggende sociale forhold er globalt overkommelige. Den Internationale Arbejdsorganisation og FN’s Udviklingsprogram udgiver en ny rapport i dag, der indeholder 18 innovative politiske trin for social beskyttelse, der gør en reel forskel i udviklingslandene. På det seneste møde i Kommissionen for Social Udvikling, rettede medlemsstaterne også opmærksomheden mod de sociale sikringssystemer som et middel til at mindske ulighed og social udstødelse i opnåelsen af FN’s udviklingsmål2015-målene.

På samme tid skal vi fortsat være standhaftige mod de kræfter der spiller ind i forskelsbehandling – kræfter som nægter folk deres værdighed baseret på religion, etnicitet eller økonomisk status. Vi må også hurtigt gribe ind for at skabe et gunstigt miljø for social integration og anstændigt arbejde for alle.

Udøvelse af social retfærdighed er altafgørende for at maksimere den potentielle vækst hvad angår egenkapital og minimere risikoen for social uro. Lad os sammen tage imod denne udfordring og sikre, at vores arbejde for en bæredygtig udvikling udmunder i social retfærdighed for alle.