A-Ø webstedsindeks

COP15: UNEP hilser biodiversitetsaftalen velkommen

Der er indgået en aftale på FN’s COP15-konference om biodiversitet i Montreal. Inger Andersen, direktør for UNEP, FN’s Miljøprogram, hilste vedtagelsen af aftalen velkommen.

Guterres-UN-flags-Canada-China-Andersen-Inger
Foto: Evan Schneider/UN Photo

“Vedtagelsen af aftalen og den tilhørende pakke af ambitiøse mål og finansiering repræsenterer kun et første skridt i at genoprette vores forhold til naturens verden,” sagde Andersen. “Aftalens succes vil blive målt på vores hurtige og konsekvente fremskridt i implementeringen af det, vi er blevet enige om.”

Biodiversitetskonferencen blev tidligere forhindret af COVID-19 og sidenhen flyttet fra Kina til Montreal i Canada – Kina ledede dog mødet.

 

Hovedpunkterne i aftalen omfatter:

  • Vedligeholdelse, forbedring og genopretning af økosystemer, herunder forhindringen af arters udryddelse og opretholdelsen af den genetiske diversitet
  • “Bæredygtig brug” af biodiversitet – i det væsentlige at sikre, at arter og levesteder kan levere de ressourcer, de leverer til menneskeheden, såsom mad og rent vand
  • Sikre, at fordelene ved naturens ressourcer, som medicin, der kommer fra planter, distribueres retfærdigt og ligeligt, og at oprindelige folks rettigheder beskyttes
  • Sikre, at penge og bevaringsindsatser når frem til de steder, hvor der er brug for dem
six-youth-Guterres-COP15
Foto: Evan Schneider/UN Photo

Der vil også være målsætninger for beskyttelse af økosystemer såsom regnskove, vådområder og for oprindelige folks rettigheder.

“I alt for lang tid har menneskeheden fragmenteret, overudvundet ressourcer og ødelagt naturen, som vi alle er afhængige af. Nu har vi chancen for at støtte og styrke livets gensidigt afhængige fundamenter, så de kan bære den fulde vægt af de kommende generationer,” sagde UNEP-chef Andersen i en erklæring.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19