A-Ø webstedsindeks

COVID-pandemien forværrer den ekstreme fattigdom, og kvinder rammes hårdest

COVID-19 kan tvinge 47 millioner kvinder ud i fattigdom

Nye FN-tal viser, at coronapandemien og dens efterspil vil tvinge 47 millioner kvinder ud i fattigdom og bremse årtiers fremgang i bekæmpelsen af ekstrem fattigdom.

En ny undersøgelse, udarbejdet for UN Women og FN’s Udviklingsprogram (UNDP), anslår at kvinders fattigdomsrate vil vokse med 9.1%. Det er en betydelig stigning i forhold til estimater udregnet forud for COVID-19, hvor fattigdomsraten for kvinder forventedes at falde med 2.7% mellem 2019 og 2021. De nye tal viser også, at kvinder – særligt unge kvinder – vil blive hårdest ramt af den globale fattigdomsbølge, som COVID-19 forårsager. I år 2021 vil 118 kvinder i alderen 25 til 34 leve i ekstrem fattigdom hver gang 100 mænd i samme aldersgruppe lever for mindre cirka 12 kroner (grænsen for ekstrem fattigdom er $1.90) per dag, og forskellen forventes at vokse til 121 kvinder per 100 mænd frem mod 2030.

Rapporten ”From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19” viser ligeledes, at COVID-19 tvinger 96 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom. Heraf vil kvinder og piger udgøre 47 millioner. I alt kommer 435 millioner kvinder og piger således til at leve i ekstrem fattigdom, og først i 2030 vil udviklingen vende og bevæge sig mod sit 2019-niveau.

Kvinder skal være omdrejningspunkt for udbedringen af skaderne efter COVID-19 

Ifølge administrerende direktør for UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, vidner væksten i ekstrem fattigdom blandt kvinder om dybtliggende uligheder i de samfundsøkonomiske strukturer: ”Vi ved, at det er kvinder, der bærer det meste af ansvaret for pleje i hjemmet; de tjener mindre; opsparer mindre; og de har større jobusikkerhed. Det forholder sig faktisk således, at kvinders ansættelse er 19% mere usikker end mænds.” Hun tilføjede, at arbejdet med at udbedre de skader, som COVID-19 har forvoldt bør tage højde for den strukturelle ulighed, og at kvinders vilkår derfor bør være være omdrejningspunkt.

Fattigdom bekæmpes med ligestilling 

Pandemien udgør en betydelig hæmsko for målet om at udrydde ekstrem fattigdom frem mod 2030, og der en risiko for, at virkeligheden er værre end udtrykt i FN’s tal. Estimaterne omkring den voksende fattigdom er nemlig alene baseret på fald i BNP, og undersøgelsen tager dermed ikke højde for andre faktorer, så som det forhold at kvinder tvinges til at forlade arbejdsstyrken for at varetage børnepasning i hjemmet.

Vi kan ifølge UNDP-administrator, Achim Steiner, stadig nå at vende den negative udvikling. Flere end 100 millioner kvinder og piger kan blive løftet ud af fattigdom, hvis regeringer forbedrer adgangen til uddannelse, garanterer ligeløn og udvider sociale ydelser: ”Kvinder rammes hårdest af coronakrisen, da det er mere sandsynligt, at de mister deres indkomstkilde samtidig med, at de i ringere grad end mænd er dækket af et socialt sikkerhedsnet, ” sagde Steiner og tilføjede: ”Investeringer i initiativer, der reducerer uligheden mellem kønnene, er ikke alene klogt og overkommeligt; det er også en afgørende beslutning, som regeringer kan træffe for at vende den negative indvirkning, som COVID-19 har haft på fattigdomsbekæmpelsen.”

 

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19