Danmark og Grønland deltager sammen i Verdenskonferencen for Oprindelige Folk

0
493
Greenlandic and Danish Flags - Einar - CC BY 2.0

Greenlandic and Danish Flags - Einar - CC BY 2.0

23.september 2014 – Den 22.-23. september 2014 afholdes det første FN-topmøde om oprindelige folk nogensinde.

Der er tale om en stort anlagt konference med højniveaudeltagelse fra medlemslande samt bred deltagelse af oprindelige folk. Derudover vil blandt andet FN’s generalsekretær, FN’s Generalforsamlings Præsident, Højkommisæren for Menneskerettigheder og formanden for det Permanente Forum for Oprindelige Folk (UNPFII) deltage.

Udenrigsministeren og Formanden for Grønlands selvstyre, Naalakkersuisut, deltager sammen i en rundbordsdiskussion om implementering af oprindelig folks rettigheder på nationalt og lokalt niveau mandag eftermiddag. 

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler i denne forbindelse:

”Jeg er meget glad for at deltage i den første verdenskonference for oprindelige folk. Jeg er i særdeleshed glad for at deltage side om side med Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond. Samarbejdet mellem Danmark og Grønland og de bredere dansk-grønlandske relationer afføder respekt verden over.”

Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, understreger endvidere vigtigheden af, at det op til verdenskonferencen er lykkedes at opnå et ambitiøst slutdokument, som blandt andet opfordrer landene til at afrapportere om oprindelige folks rettigheder til FN, ligesom eksisterende FN-mekanismers muligheder for mere effektivt at monitorere landes arbejde med at opnå målene i FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder vil blive vurderet.

Baggrund

Formålet med verdenskonferencen er at udveksle perspektiver og ”best practices” med hensyn til implementering af oprindelige folks rettigheder, herunder FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder fra 2007.

Konferencen forventes desuden at resultere i en formel vedtagelse af et handlingsorienteret slutdokument, som kan udgøre en effektiv ramme for det videre arbejde med at styrke implementeringen af oprindelige folks rettigheder.

Slutdokumentet for Verdenskonferencen for Oprindelig Folk har været forhandlet siden årets begyndelse med aktiv deltagelse fra Danmarks og Grønlands side. Danmark og Grønland anser slutdokumentet for et vigtigt skridt i det forsatte arbejde for at sikre oprindelige folks rettigheder. Slutdokumentet indeholder bl.a. vigtige forslag om forbedring af den internationale monitorering af oprindelige folks rettigheder samt FN’s indsats på området.

Danmark har støttet oprindelige folks deltagelse i konferencen med over 1 million kroner.

Kilde: Udenrigsministeriet

Følg med på twitter, hvor vi opdaterer løbende fra konferencen, samt resten af begivenhederne ved FN-ugen:

https://twitter.com/UNRIC_DK

https://twitter.com/Denmark_UN

Relaterede artikler

Verden venter i spænding på åbningen af FN’s generalforsamling

Verdens oprindelige folk spiller vigtig rolle i målsætningen om en mere bæredygtig fremtid

Klimaforandring på dagsordenen i nye mål for bæredygtig udvikling

In Focus: Indigenous People